< sekcia Banskobystrický kraj

Krupina získala z envirofondu 85.754 eur na vodovod

Krupinská Vartovka na vrchu Stražavár má už 450 rokov. Je z nej nádherný výhľad nie len na samotné mesto Krupina, ale aj na na značnú časť Štiavnických vrchov a Krupinskú vrchovinu. Foto: TASR/Jozef Poliak

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie vodovodu v novej lokalite určenej pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV).

Krupina 24. marca (TASR) - Mesto Krupina získalo z Environmentálneho fondu dotáciu 85.754 eur na projekt s názvom Krupina – IBV, lokalita Nad Kltipochom. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie vodovodu v novej lokalite určenej pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV).

Ako informovalo vedenie mesta, IBV je navrhnutá v súlade s územným plánom Krupiny, ktorý bol schválený v roku 2012. Riešenie lokality pre IBV je dôležité z hľadiska rozvoja mesta a vytvorenia podmienok na bývanie najmä mladých rodín. V meste už dlhodobo prevyšuje dopyt po stavebných pozemkoch v intraviláne mesta nad ponukou.

Vytvorenie lokality s možnosťou výstavby 39 rodinných domov dáva možnosti pre ďalší rozvoj mesta.

Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je dofinancovanie aktivít projektu vo výške najmenej 4513 eur zo strany mesta. K samotným prácam, ktoré musia byť ukončené do novembra 2015, pristúpi samospráva po výbere dodávateľa stavebných prác.