< sekcia Banskobystrický kraj

Na rekonštrukciu synagógy si Lučenec vezme preklenovací úver

Na archívnej snímke neologická synagóga v Lučenci 1. júna 2015. Foto: TASR/Branislav Caban

Synagógu v Lučenci postavili v rokoch 1924-1925 na mieste staršej schátranej synagógy a je dielom maďarského architekta Leopolda Baumhorna.

Lučenec 17. júna (TASR) – Preklenovací úver vo výške takmer 2,4 milióna eur si vezme mesto Lučenec v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou neologickej synagógy. Po viac než hodinovej diskusii mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí dňa 16. júna prijatie úveru schválili.

Dôvodom na vzatie úveru je predfinancovanie nenávratného finančného príspevku v približne rovnakej výške 2,4 milióna eur, ktorý samospráva získala z eurofondov na realizáciu projektu prestavby synagógy na multikultúrne priestory. Na úrokoch a poplatku za poskytnutie úveru zaplatí mesto približne 7500 eur, táto suma je však podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej minimálna a nedotkne sa celkového dlhu mesta.

„Bohužiaľ, došlo k tomu, že sa nám skrátil čas realizácie rekonštrukcie na päť mesiacov. Aj preto je potrebné riešiť financovanie tejto stavby dvoma platbami refundáciou, teda nie iným spôsobom, ako sme to mali rozplánované v pôvodnej žiadosti,“ povedala na rokovaní primátorka.

Vďaka preklenovaciemu úveru bude môcť mesto uhrádzať faktúry za rekonštrukciu v období, keď prostriedky z eurofondov ešte nebude mať reálne na účte. „Celý systém refundácie vlastne znamená, že najprv musí mesto vyfakturované peniaze uhradiť a následne žiadať o ich preplatenie zo štrukturálnych fondov,“ vysvetlila hovorkyňa Lučenca Michaela Hrnčiarová.

Preklenovací úver by mal byť z banky čerpaný v dvoch splátkach, prvá má byť vo výške približne 45 % a druhá vo výške asi 55 % objemu nenávratného príspevku z eurofondov. Mesto by vďaka nemu malo byť schopné zabezpečiť splnenie plánovaného termínu ukončenia rekonštrukcie synagógy do 31. októbra 2015.

Viacerí poslanci vyjadrili počas diskusie v súvislosti s termínom ukončenia rekonštrukcie obavy a poslanec Rudolf Slivka ho označil dokonca za šibeničný. Podľa slov prednostu Mestského úradu Lučenec Igora Kornieta je však v zmluve medzi mestom a zhotoviteľom stavby článok, ktorý umožňuje mestu nariadiť dodávateľovi stavebné práce nielen v bežnom pracovnom čase, ale aj v druhej, resp. tretej zmene. „Tento moment využijeme okamžite, ako zistíme, že stavba sa dostáva do sklzu,“ zdôraznil prednosta. Ako dodal, na tento účel zriadili osobitnú komisiu, ktorá sa bude stretávať každý týždeň a denne je na stavbe vykonávaný aj stavebný dozor.

Synagógu v Lučenci postavili v rokoch 1924-1925 na mieste staršej schátranej synagógy a je dielom maďarského architekta Leopolda Baumhorna. Základ jej konštrukcie tvorí železobetónový skelet s tehlovými výplňami. Pri výzdobe 35,5 metra vysokej dvojpodlažnej budovy sa použili byzantsko-orientálne a secesné prvky. V čase druhej svetovej vojny bol jej interiér zničený a počas minulého režimu slúžila ako sklad. Od 80. rokov 20. storočia bola prázdna a nevyužívaná.