< sekcia Banskobystrický kraj

Šahy úspešne dokončili projekt zameraný na separáciu odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Získaním poslednej splátky z nenávratného finančného príspevku mesto Šahy úspešne dokončilo projekt zameraný na skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu.

Šahy 19. mája (TASR) – Získaním poslednej splátky z nenávratného finančného príspevku mesto Šahy úspešne dokončilo projekt zameraný na skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu. Celkové výdavky plánované vo výške 308.794 eur boli spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie (EÚ). Po ukončení verejných obstarávaní dosiahli napokon náklady sumu 299.650,80 eura. „Z nej získalo mesto Šahy nenávratný finančný príspevok vo výške 284.263,56 eura. Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 15.387,24 eura,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade Július Czajtányi.

Cieľom projektu bolo dosiahnuť zvýšenie vyseparovaného množstva jednotlivých zložiek tuhého komunálneho odpadu. K hlavným aktivitám patrilo vybudovanie 25 kontajnerových stanovísk na sídliskách Sever, Stred a Tabán. Mesto získalo aj 125 zberových nádob a zberných vriec. Súčasťou projektu bolo i zakúpenie multifunkčného traktora a nákladného auta. Radnica tiež zabezpečila kampaň o projekte a separácii odpadu a osadenie informačných tabúľ k stojiskám kontajnerov. „Zo zmluvy s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, vyplýva mestu povinnosť päť rokov po ukončení realizácie monitorovať výstupy a dopadové ukazovatele projektu,“ dodal Czajtányi.