< sekcia Banskobystrický kraj

Nízkouhlíková stratégia predpokladá zníženie spotreby aj pokles emisií

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

NUS je vypracovaná na obdobie piatich rokov, teda rokov 2021 až 2025.

Banská Štiavnica 22. mája (TASR) - Zníženie spotreby energie o 50 % či pokles znečisťujúcich látok oxidu uhličitého o 51 % do roku 2025 predpokladá Nízkouhlíková stratégia (NUS) mesta Banská Štiavnica. Dokument, ktorého súčasťou je aj aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Nízkouhlíková stratégia podľa primátorky Nadeždy Babiakovej analyzuje súčasnú spotrebu energie a emisie oxidu uhličitého v meste a stanovuje, ako a akými prostriedkami mesto môže znížiť svoju energetickú spotrebu vďaka väčšej efektivite tak na vlastnom majetku, ako aj v oblastiach rezidenčných budov.

Ako v úvode dokumentu uvádza, poslaním samosprávy je vytvárať podmienky pre energeticky inteligentné mesto. "Rovnako sa zasadíme o realizáciu opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy, adaptačné a mitigačné opatrenia sa stanú prirodzenou súčasťou zásadných investícií realizovaných na území mesta," uvádza Babiaková.

NUS je vypracovaná na obdobie piatich rokov, teda rokov 2021 až 2025. Ako sa v nej uvádza, navrhované opatrenia nie sú pre mesto záväzné, plnia poradnú funkciu a je na samospráve, v akom rozsahu ich bude realizovať a to aj vzhľadom na dostupnosť finančných zdrojov. Dokument by malo ratifikovať aj mestské zastupiteľstvo. Na vypracovanie stratégie získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.