< sekcia Banskobystrický kraj

Rektor zvolenskej univerzity na začiatok akademického roku oceňoval

Technická univerzita vo Zvolene. Foto: Facebook

TU vo Zvolene začala akademický rok 2019/2020 s poskytovaním vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v 106 študijných odboroch.

Zvolen 1. októbra (TASR) - Vydanie vysokoškolskej učebnice s názvom Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy a vedeckej monografie Podoby dizajnu: Marián Ihring, ocenil v pondelok rektor Technickej univerzity (TU) vo Zvolene Rudolf Kropil počas slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020. Cena rektora TU za výnimočnú publikáciu knižného charakteru bola udelená kolektívu tvorcov z Lesníckej fakulty TU a Elene Farkašovej z Drevárskej fakulty TU za vedecko-umelecký prínos.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa TU Ľubica Benková, kolektív autorov pod vedením profesora Jaroslava Škvareninu v spoluautorstve s docentom Jozefom Minďášom vydal publikáciu, ktorá prináša ucelený komplexný pohľad na dopady prebiehajúcich a v budúcnosti očakávaných klimatických zmien na lesné ekosystémy. "Učebnica poskytuje pre poslucháčov lesníckych a environmentálnych odborov, ako aj ostatných záujemcov z radov odbornej verejnosti, plnohodnotný pohľad na dopady klimatických zmien v celom systéme pôda-voda-rastlina-atmosféra a ekologickej hierarchii jedinec-populácia-spoločenstvo," priblížila.

Vedecká monografia Podoby dizajnu: Marián Ihring je prvou inovatívna publikácia tohto typu na TU vo Zvolene. "Prispieva k skúmaniu novodobej histórie slovenského dizajnu. Báda doposiaľ málo spracovanú epochu vývoja našej profesionálnej dizajnérskej scény po roku 1989. Prináša autentický obraz doby cez viac ako 30-ročný tvorivý príbeh dizajnéra Mariána Ihringa," uviedla ku knihe Benková.

TU vo Zvolene aktuálne vstúpila už do svojho už 68. akademického roka. „Teší ma, že naša univerzita spĺňa dočasné kritériá na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dočasné kritériá zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie z roku 2015. Splnením týchto kritérií sme sa dostali do elitnej skupiny slovenských univerzít," skonštatoval rektor TU Rudolf Kropil počas svojho príhovoru.

Na TU sú dnes etablované dve centrá excelentnosti, dva špičkové vedecké tímy a identifikovaných je ďalších 13 potenciálnych excelentných vedeckých tímov. V tomto roku sa na univerzite rieši viac ako 100 projektov.

TU vo Zvolene začala akademický rok 2019/2020 s poskytovaním vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v 106 študijných odboroch. Najväčší záujem uchádzačov bol tradične o študijný program Lesníctvo na Lesníckej fakulte, na Drevárskej fakulte to boli študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru. Na Fakulte ekológie a environmentalistiky o študijný program Forenzná a kriminalistická environmentalistika a na Fakulte techniky  o študijný program Výrobná technika a manažment výrobných procesov. 

V akademickom roku 2019/2020 si TU zvolila takmer stovka zahraničných študentov prevažne z ČR, Ukrajiny a Srbska.

Vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť univerzity zabezpečuje 274 tvorivých zamestnancov. Z nich je 32 profesorov, 66 docentov, 139 odborných asistentov a 39 vedeckovýskumných pracovníkov.