< sekcia Banskobystrický kraj

Súťaž EnvirOtázniky pozná svojich tohtoročných víťazov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Jej cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách

Banská Bystrica 18. mája (TASR) – Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky 2014/2015 už pozná svojich víťazov. Do X. ročníka sa zapojilo 142 základných škôl s 958 žiakmi, ktorí riešili otázky zamerané na tému doprava. TASR o tom dnes informovala Iveta Kureková, manažérka pre komunikáciu a PR z Odboru komunikácie a osvety Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.

SAŽP vyhlásila jubilejný X. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl (ZŠ) v januári tohto roka. Jej cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Olympiáda mala prispieť aj k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Porota, vytvorená z odborných zamestnancov SAŽP, udelila šesť cien. Víťazom tohtoročnej súťaže EnvirOtázniky sa stal Ivan Brťka zo ZŠ Klokočova 742 v Hnúšti. Na ďalších miestach sa umiestnili Tereza Klingová zo ZŠ Sadová 620, Senica, Tadeáš Madlen ZŠ Pionierska 348/9, Sliač a z rovnakej školy aj Lucia Ondrišíková. Cenu získali aj Adrian Mančuška zo ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky a Zuzana Šatalová zo ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.

Hodnotné vecné ceny pre víťazov venovala SAŽP a Európska environmentálna agentúra.