< sekcia Banskobystrický kraj

Úrad Banskobystrického kraja prepustí k 1. marcu 15 ľudí

Na snímke vpravo predseda BBSK Marian Kotleba, vľavo riaditeľ úradu BBSK Martin Beluský. Foto: TASR/František Iván

Rušia sa pracovné pozície vedúcich odborov a tri miesta administratívnych pracovníkov. Oddelenia zrušených odborov sa presúvajú pod priamu riadiacu pôsobnosť riaditeľa úradu.

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ruší k 1. marcu 2014 štyri odbory. Rušia sa pracovné pozície vedúcich týchto odborov a tri miesta administratívnych pracovníkov. Oddelenia zrušených odborov sa presúvajú pod priamu riadiacu pôsobnosť riaditeľa úradu. Organizačnými zmenami sa zníži počet zamestnancov o 15. Informuje o tom stránka BBSK.

Ruší sa Odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Odbor finančného riadenia a rozpočtu, Odbor sociálnych politík, ako aj Odbor vzdelávania a kultúry. Na oddelení cestnej infraštruktúry budú zrušené tri pracovné pozície - odborný referent (inšpektori údržby ciest). Na útvare právnych služieb sa zruší jedna pracovná pozícia - odborný referent - právnik a na oddelení vzdelávania a športu sa ruší jedna pracovná pozícia - odborný referent pre vzdelávanie.

Zamestnancom, ktorým sa na základe organizačnej zmeny zrušila pracovná pozícia a neprijali ponuku ukončiť pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov, začne plynúť od 1. marca zákonná výpovedná lehota.

Všetky tieto zmeny sú výsledkom analýzy personálneho stavu kancelárie predsedu a Úradu BBSK a súčasne aj kompetencií jednotlivých zamestnancov. Personálna racionalizácia je jedným zo zámerov a cieľov nového vedenia BBSK.

V tejto súvislosti prijíma vedenie BBSK rozhodnutia o organizačných zmenách Úradu BBSK postupne vo viacerých etapách. Všetky organizačné zmeny sa uskutočňujú formou Dodatkov k Organizačnému poriadku Úradu BBSK.

Ako sa píše na stránke samosprávneho kraja, všetky organizačné zmeny Úradu BBSK boli prerokovávané so Závodným výborom Základnej organizácie Odborového zväzu SLOVES pri Úrade BBSK.