< sekcia Banskobystrický kraj

V meste Žarnovica plánujú postaviť 340 bytov v piatich bytových domoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Náklady na výstavu nového bytového areálu sa odhadujú na 30 miliónov eur.

Žarnovica 22. novembra (TASR) – Celkom 340 bytov v piatich bytových domoch by malo vyrásť v nasledujúcich rokoch v Žarnovici. Areál POZANA má stáť v juhovýchodnej časti mesta, kde sa dnes nachádzajú aj výrobné prevádzky. Vyplýva to zo zámeru, ktorý zverejnil investor, spoločnosť F.L.R. Invest Žarnovica na stránke enviroportal.sk.

„Účelom navrhovaného zámeru je zmena jestvujúceho funkčného využitia výrobného územia na obytné územie, občiansku vybavenosť a prislúchajúcu technickú vybavenosť s príslušnými regulatívmi. Počíta so zachovaním plochy výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti v južnej časti riešeného územia, s umiestnením nového centrálneho zdroja tepla pre mesto Žarnovica. V tomto území by sa nachádzali aj všetky potrebné body napojenia na technickú infraštruktúru navrhovaného územia,“ uvádza sa v zámere.

Náklady na výstavu nového bytového areálu sa odhadujú na 30 miliónov eur. Celá plocha zastavaného územia má takmer 24.000 štvorcových metrov (m2). Pri bytových domoch má vzniknúť aj 486 parkovacích miest. Stavba má byť rozdelená do niekoľkých etáp, pričom prvú navrhuje investor začať v druhom štvrťroku 2023.