< sekcia Banskobystrický kraj

V okresoch Banská Bystrica a Zvolen obnovia vedenie vysokého napätia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Ako dodal, výsledkom projektu bude zníženie rizika masívnych výpadkov elektriny pre región s približne 200-tisíc obyvateľmi.

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) – V okresoch Banská Bystrica a Zvolen sa začína čiastočná rekonštrukcia vedenia vysokého napätia. Investícia počíta aj s vybudovaním nových optických trás v dĺžke niekoľkých kilometrov. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Ako dodal, výsledkom projektu bude zníženie rizika masívnych výpadkov elektriny pre región s približne 200-tisíc obyvateľmi. „Viaceré domácnosti a firmy pocítia práce v podobe odstávok elektriny,“ spomenul s tým, že pre distribúciu elektriny v Banskobystrickom a Zvolenskom okrese sú kľúčové transformovne v Medzibrode, Vlkanovej a v Lieskovci. „Prepája ich takmer 40-kilometrové vedenie veľmi vysokého napätia (110 kV) podopreté 150 oceľovými stožiarmi,“ zhrnul a doplnil, že táto investícia bude vo výške 3,6 milióna eur.

„Na trase Medzibrod – Lieskovec vymeníme všetky fázové vodiče za nové. Súčasne zdemontujeme zemné lano natiahnuté na vrcholoch stožiarov, slúžiace ako bleskozvod. Nahradíme ho novým kombinovaným zemným lanom, ktoré plní tiež komunikačnú funkciu, pretože obsahuje optické vlákna,“ skonštatoval manažér kľúčových projektov SSD Vladimír Svetlošák.

Rekonštrukcia podľa hovorcu čaká popri vodičoch i väčšina stožiarov. Elektromontéri vyčistia ich konštrukcie, opravia základy, vymenia poškodené priečky, pre posilnenie statiky doplnia nové a nakoniec ich ošetria ochranným náterom. „Počet stožiarov, ich umiestnenie a teda ani ochranné pásmo vedenia sa nijako nezmení. V niektorých úsekoch sa však pre posilnenie bezpečnosti zmení výška vodičov nad terénom,“ zdôraznil. „Posilníme statiku celého vedenia, takže budeme môcť natiahnuť vodiče s väčšou prenosovou kapacitou. V tejto oblasti to má veľký význam z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky, pretože sa tu veľmi často stretávame so silnou námrazou,“ vysvetlil Svetlošák.

Gejdoš pripomenul, že SSD by chcela stihnúť uskutočniť tento projekt do konca budúceho roka. „Plány však môže skrížiť čoraz výraznejší nedostatok stavebných materiálov, najmä ocele. Počas rekonštrukcie by mali s určitými obmedzeniami, najmä s odstávkami elektriny, počítať aj obyvatelia regiónu,“ podotkol a uviedol, že vedenia veľmi vysokého napätia prechádzajú na mnohých miestach ponad vedenia vysokého a nízkeho napätia. „Keď budú elektromontéri pracovať v ich blízkosti, pre bezpečnosť zostanú na nevyhnutný čas vypnuté. Pád vyššie položeného vodiča na vedenie pod napätím by spôsobil extrémne nebezpečnú situáciu a rozsiahly výpadok elektriny,“ poznamenal.

„Rekonštrukcia si vyžaduje vstup pracovníkov a techniky na niektoré súkromné parcely. Zdôrazňujeme, že na to máme zákonné právo, ale zároveň povinnosť uviesť pozemok do pôvodného stavu, alebo majiteľa primerane odškodniť. V tomto prípade však nepočítame so žiadnymi extrémnymi zásahmi do terénu, dokonca neplánujeme budovať ani nové prístupové cesty,“ ukončil manažér projektu s tým, že o vstupoch na súkromné pozemky sú majitelia alebo užívatelia pozemkov vopred informovaní tak, ako to prikazuje zákon.