< sekcia Banskobystrický kraj

Vyrovnaný rozpočet Veľkého Krtíša je schválený

Predložený návrh bol zostavený ako vyrovnaný, keď príjmy i výdavky predstavujú sumu takmer 6,47 milióna eur.

Veľký Krtíš 24. decembra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši schválili na poslednom tohtoročnom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2014. Predložený návrh bol zostavený ako vyrovnaný, keď príjmy i výdavky predstavujú sumu takmer 6,47 milióna eur.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo V. Krtíši Erika Grega, hlavným cieľom predloženého rozpočtu bola snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy.

"Výdavky mesta sú alokované do 14 programov. Každý predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý ma definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov," uviedla hovorkyňa.

Programový rozpočet počíta aj s rozsiahlejšou opravou miestnych komunikácií a chodníkov, čo je jednou z priorít pre budúci rok. V programe Komunikácie je na tento účel vyčlenených 599.945 eur.

Súčasťou finančného plánu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.