< sekcia Banskobystrický kraj

Združenie žiada o vyradenie Slatinky zo zoznamu VP stavieb

Ilustračné foto Foto: TASR/ Dušan Hein

Petíciu na papieri podporilo 643 ľudí z Banskobystrického kraja, elektronickú výzvu ďalších 647 ľudí z celého Slovenska.

Zvolen 3. marca (TASR) - Petíciu a výzvu spolu s 1290 podpismi odovzdali v uplynulých dňoch členovia Združenia Slatinka spolu s pripomienkami k územnému plánu kraja. Občania v nej žiadajú predsedu a poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), aby schválili vyradenie Vodného diela (VD) Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných (VP) stavieb.

Petíciu na papieri podporilo 643 ľudí z Banskobystrického kraja, elektronickú výzvu ďalších 647 ľudí z celého Slovenska. Naša legislatíva však akceptuje petíciu len ako podpisovú na papieri. Podľa Martiny Paulíkovej zo Združenia Slatinka má však svoju váhu aj podpora elektronicky, keďže ide o peniaze všetkých daňových poplatníkov.

Konečné rozhodnutie je v rukách banskobystrickej samosprávy

Pri žiadosti o vylúčenie VD zo zoznamu stavieb verejného záujmu predkladatelia petície argumentujú tým, že žiaden záväzný nadradený dokument nehovorí o verejnoprospešnosti tejto stavby. Namiesto veľkej a drahej priehrady chcú v územnom pláne lacné a účinné opatrenia na zadržanie vody v krajine. Tie môžu pod odborným vedením vodohospodárov pripraviť a realizovať samosprávy a miestne komunity.

"Rozhodnutie o tom, ktorá stavba bude definovaná ako verejnoprospešná, je plne v rukách krajskej samosprávy. Veríme, že bude stáť za potrebami obyvateľov Banskobystrického kraja a neuprednostní záujmy súkromných podnikateľov na území iného kraja, ktorí chcú dosahovať zisk vďaka odberom vody z rieky Hron," uviedla pre TASR Martina Paulíková, členka petičného výboru.

Pre tretiu priehradu na rieke Slatina by v územnom pláne stále zostala rezerva územia. Vyradená by bola iba zo zoznamu verejnoprospešných stavieb. Sem sa táto stavba dostala v roku 1998 na základe rozhodnutia vlády V. Mečiara. "Vtedy nikto neskúmal, aký verejný záujem by táto stavba mala plniť," pripomenula Paulíková.

Obyvatelia veria, že samospráva zoznam prehodnotí

Ako ďalej uviedla, je pritom jednoznačné, že ak je verejným záujmom zadržanie úžitkovej vody pre odberateľov či zabezpečenie tzv. ekologického prietoku v Hrone (ako to uvádza investor VD Slatinka resp. MŽP SR v svojich materiáloch), bezpochyby existujú aj iné riešenia na zabezpečenie tohto záujmu, bez zatopenia dediny, prírodne cenného územia, zhoršenia ekologickej stability územia atď. (čo sú tiež verejné záujmy definované zákonom o ochrane prírody a krajiny, Ústavou SR a ďalšími predpismi). Druhou dôležitou vecou je to, či je vôbec možné definovať kolektívny záujem súkromných odberateľov vody ako verejný, ak v ňom jednoznačne rezonuje skôr individuálny, podnikateľský záujem.

V roku 2009 schválili vtedajší poslanci BBSK vyradenie VD Slatinka z územného plánu. Odchádzajúci predseda M. Murgaš však toto uznesenie nepodpísal. Keďže pre voľby nemohlo zastupiteľstvo veto predsedu prelomiť, zostal názor poslancov nevypočutý. Predkladatelia petície veria, že terajšia samospráva BBSK využije svoje kompetencie a zoznam verejnoprospešných stavieb konečne prehodnotí.