< sekcia Banskobystrický kraj

Zvolenčania bojovali za kratší otvárací čas v pohostinstvách, úspešne

Ilustračné foto, Zvolen Foto: TASR - Michal Svítok

Skrátenie otváracích hodín prevádzok obchodu a služieb bolo navrhnuté opätovne po viacerých problémoch, najmä v mestskej časti Západ.

Zvolen 26. októbra (TASR) - Emotívne vystúpenia v mestskom parlamente, listy smerované na mestský úrad, ako aj podporná petícia s podpismi 2600 obyvateľov priniesli nakoniec Zvolenčanom, ktorí žijú v okrajových častiach mesta, svoje ovocie. Tamojší poslanci dnes aj na základe týchto skutočností odsúhlasili znenie nového všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktoré vymedzuje čas otvorenia reštauračných zariadení na sídliskách.

Skrátenie otváracích hodín prevádzok obchodu a služieb bolo navrhnuté opätovne po viacerých problémoch, najmä v mestskej časti Západ, kedy mladí ľudia po víkendových diskotékach robili pri panelákoch v noci hluk a neporiadok a najnovšie tiež na sídlisku Sekier, kde sa ľudia často sťažovali na silné decibely, vychádzajúce po polnoci z niektorých podnikov.

Poslanci dnes podporili návrh, upravujúci prevádzkový čas v pohostinstvách a obchodoch v častiach Sekier, Môťová, Zlatý Potok a Západ v piatok a sobotu od 6.00 do 23.00 h, a to v letných mesiacoch jún, júl, august. V ostatných dňoch má byť otvorené od 6.00 do 22.00 h. Na druhej strane, prevádzkový čas sa rozhodli predĺžiť až do štvrtej hodiny rannej, a to v prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v neobytných častiach mesta, čím chcú motivovať podnikateľov, aby tam presunuli svoje prevádzky.

Mesto Zvolen malo stanovené pravidlá pre čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb upravené prostredníctvom VZN ešte vlani v lete. Proti tomu však podal prokurátor Okresnej prokuratúry vo Zvolene v septembri 2014 protest, v ktorom navrhol toto VZN zrušiť a nahradiť ho novým.

Prokurátor v proteste namietal najmä skutočnosť, že mesto si prisvojilo právomoc, ktorá mu zo zákona nevyplýva, a to konkrétne právomoc v individuálnych prípadoch odsúhlasiť prevádzkový čas, predlžovať ho, či skracovať. Kritizoval tiež, že do procesu individuálneho určovania prevádzkového času sú zapojení poslanci mestského zastupiteľstva v rámci komisií či výborov mestských častí. Mestské zastupiteľstvo v októbri 2014 protestu prokurátora vyhovelo a VZN zrušilo.

Ale zákon o obecnom zriadení oprávňuje obec nariadením určovať pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb, pričom je v kompetencii každého z prevádzkovateľov, aby si vo svojej prevádzke určil čas predaja, ktorý musí byť v súlade s určenými pravidlami. Spôsob, akým má obec určiť pravidlá prevádzkového času v obchodoch a prevádzkach, poskytujúcich služby, zákon nestanovuje.