< sekcia Bratislava

Konanie o správnom delikte pri pieskovaní lúk zatiaľ neukončili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podnet podal petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.

Bratislava 23. novembra (TASR) – Konanie o správnom delikte v súvislosti s tohtoročným pieskovaním lúk v bratislavskej Petržalke nebolo zatiaľ ukončené. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Konanie začal Okresný úrad (OÚ) Bratislava po tom, ako skonštatoval, že pri výmene piesku z pieskovísk a jeho následnom použití na pieskovanie lúk bol porušený zákon o odpadoch.

"Podľa vyjadrenia odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Bratislava konanie o správnom delikte dosiaľ neukončili," skonštatoval tlačový odbor rezortu vnútra, pod ktorý okresné úrady spadajú.

Okresný úrad pripomenul, že piesok z pieskovísk, ktorý bol použitý na vyrovnanie terénu a prevzdušnenie zelených plôch, je odpadom. Aj preto je potrebné s ním nakladať v súlade s právnymi predpismi o odpadovom hospodárstve. Svedčiť o tom majú podľa neho aj výsledky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Práve naň sa však odvoláva aj mestská časť, ktorá si pochybenia vedomá nie je.

"Analýza vzoriek piesku z vybraných pieskovísk materských škôl a verejných detských ihrísk preukázala, že piesok nie je zdraviu škodlivý a vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR," poznamenala v minulosti mestská časť. Podľa OÚ ale výsledky od RÚVZ svedčia o tom, že išlo o odpad, ktorý vykazuje vlastnosti podľa vyhlášky MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská. "Aj s odpadom, ktorý je napríklad inertným odpadom, alebo odpadom nie nebezpečným, je však potrebné nakladať v súlade s platnými predpismi o odpadovom hospodárstve," zdôraznil úrad.

Podnet na prešetrenie postúpil okresnému úradu RÚVZ. Podal ho petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.

Zámerom pieskovania lúk bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy.