< sekcia Bratislava

V bratislavskom Lamači vyrastie obytná zóna Staré záhrady

Lamač Foto: lamac.sk

Nové bytové komplexy by mali byť hotové koncom roka 2016.

Bratislava 18. decembra (TASR) – Medzi bratislavské lokality, kde majú v blízkej budúcnosti pribudnúť nové obytné komplexy, sa radí aj mestská časť Lamač. Na mieste Staré záhrady by mala v roku 2016 stáť obytná zóna s rovnomenným názvom. Počíta s tým zámer akciovej spoločnosti Urbicom, ktorý zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Lokalita sa nachádza v blízkosti Hodonínskej ulice a Lamačského potoka. V okruhu územia je krematórium či v súčasnosti rozostavaná zóna Bory.

Komplex bude pozostávať z troch zón. Prvú zónu v severozápadnej časti bude tvoriť jeden trojpodlažný bytový dom so štvrtým ustúpeným podlažím, ďalej šesťpodlažný a sedempodlažný bytový dom. Vytvorí sa tam tiež priestor na dvojpodlažný objekt občianskej vybavenosti, ktorá by mohla priniesť 15 pracovných miest.

"Medzi objektmi bytových domov vzniká verejný priestor mestskej zelene s parkom s plochami vysokej a nízkej zelene, detským ihriskom s lavičkami či záhradou materskej škôlky. V tomto priestore v kontakte so zeleňou je navrhovaná aj cyklotrasa, ktorá má pri zóne 2 možnosť napojenia na okolité cyklotrasy a na západnej strane zóny 1 bude výhľadovo napojená na plánované obytné súbory," opisuje investor v zámere.

Druhá zóna vo východnej časti územia by mala byť tvorená izolovanou zástavbou dvojpodlažných rodinných a trojpodlažných bytových domov so 47 trojizbovými bytmi. V južnej časti územia ponúkne tretia zóna čerpaciu stanicu pohonných látok s objektom určeným pre obchod a služby. Spoločnosť zvažuje vytvorenie 253, 248 alebo 196 parkovacích miest.

Investor by chcel začať s výstavbou v auguste 2015 a ukončiť stavebné práce plánuje v novembri 2016. Náklady odhadol na 16 miliónov eur.