< sekcia Bratislava

Bratislavské Nové Mesto prijíma žiadosti o príspevok pre novorodenca

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič

O finančnú výpomoc môže požiadať výlučne matka dieťaťa. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke, po vyplnení je potrebné doniesť žiadosť na novomestský miestny úrad na Junáckej ulici.

Bratislava 27. júna (TASR) – Bratislavské Nové Mesto obnovilo prijímanie žiadostí o finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Ich prijímanie a vybavovanie tejto agendy pozastavil miestny úrad v marci počas mimoriadnych opatrení súvisiacich s novým koronavírusom. Postup pre obnovené vybavovanie zverejnila mestská časť na webovej stránke.

O finančnú výpomoc môže požiadať výlučne matka dieťaťa. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke, po jeho vyplnení je potrebné doniesť žiadosť na novomestský miestny úrad na Junáckej ulici počas stránkových hodín. Následne je potrebné, aby matka telefonicky (telefón na vrátnici) kontaktovala pracovníka oddelenia sociálnych služieb.

"Na stretnutí vo vyhradenom priestore vo vstupnej hale miestneho úradu mu predloží matka k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz a rodný list svojho dieťaťa," približuje mestská časť. Ak je rodný list dieťaťa vydaný v cudzine, s výnimkou Českej republiky, je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj jeho úradný preklad do slovenčiny. Až po skontrolovaní a overení správnosti údajov v žiadosti môže matka podať žiadosť do podateľne miestneho úradu.

Úrad zároveň ubezpečuje, že po obnovení vybavovania tejto stránkovej agendy bude odpočítaný celý čas jej prerušenia od veku dieťaťa (na základe praxe ide o deti do jedného roka veku v čase podania žiadosti).