< sekcia Bratislava

Petržalka trvá na tom, aby bola stavebným úradom pre Green Park

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Rozhodnutie ministerstva ako príslušného odvolacieho úradu, ktorý vyhovel odvolaniu mestskej časti i hlavného mesta voči pôvodnému rozhodnutiu okresného úradu, hodnotí samospráva pozitívne.

Bratislava 18. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka bude naďalej trvať na tom, aby bola príslušným stavebným úradom pre rozsiahly developerský projekt Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa. Mestská časť si však chce zároveň počkať na to, ako sa Okresný úrad (OÚ) Bratislava postaví k rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré tento týždeň zrušilo vlaňajšie rozhodnutie úradu o vydaní územného rozhodnutia pre projekt a vrátilo vec na opätovné prerokovanie.

"V zmysle rozhodnutia ministerstva je teraz na rozhodnutí OÚ, či bude vo veci konať a ako sa vyrovná s právnym názorom ministerstva vo veci atrahovania kompetencie stavebného úradu. Ak sa odvolá, budeme naďalej trvať na tom, aby mal petržalský stavebný úrad slovo v rozhodovaní o stavbe," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Rozhodnutie ministerstva ako príslušného odvolacieho úradu, ktorý vyhovel odvolaniu mestskej časti i hlavného mesta voči pôvodnému rozhodnutiu okresného úradu, hodnotí samospráva pozitívne. "Naďalej si budeme zastávať názor, že projekt Green Park je nezákonnou stavbou, pretože nerešpektuje platný územný plán hlavného mesta," zdôraznila Halašková s tým, že vzhľadom na polohu a význam daného územia by mala stavba slúžiť predovšetkým verejnosti, nie úzkej skupine ľudí. Mestská časť si tiež myslí, že lokalita by mala podliehať čo najnižšej miere urbanizácie, keďže je v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Sadu Janka Kráľa.

Okresný úrad Bratislava zatiaľ na otázky TASR nereagoval, developer odpovede prisľúbil.

Územné konanie v prípade projektu Green Park bolo v réžii OÚ Bratislava po tom, keď mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Právomoc zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad. Nové vedenie samosprávy požiadalo síce o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy.

Keďže sa voči rozhodnutiu OÚ odvolala mestská časť i hlavné mesto, vo veci rozhodovalo ministerstvo dopravy a výstavby. V rámci posudzovania sa stotožnilo s námietkami samospráv a tento týždeň rozhodnutie o vydaní územného rozhodnutia zrušilo a vrátilo na opätovné prerokovanie. Postup okresného úradu totiž považuje za účelový a jeho rozhodnutie za vydané v rozpore s procesnými predpismi aj s predpismi hmotného práva. Rozhodnutie ministerstva víta aj bratislavský magistrát.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.