< sekcia Bratislava

Bratislava prehrala ďalší súd o PKO, búrať sa zatiaľ nezačne

Bez popisu Foto: TASR/Štefan Puškáš

Mesto však ešte môže podať dovolanie na Najvyšší súd, či takéto rozhodnutie automaticky znamenalo aj zbúranie budov.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Spor o búraní bratislavského Parku kultúry a oddychu (PKO) hlavné mesto znova prehralo. Na Krajskom súde v Bratislave dnes vyniesli rozsudok, podľa ktorého je zmluva so spoločnosťou Henbury Development, vlastníkom pozemkov pod PKO, platná. Bratislavskí poslanci podľa sudkyne rozhodnutím o predaji pozemkov investorovi vyjadrili aj vôľu odstrániť objekty kultúrneho stánku. Mesto však ešte môže podať dovolanie na Najvyšší súd, či takéto rozhodnutie automaticky znamenalo aj zbúranie budov.

Bývalé mestské zastupiteľstvo predalo pozemky pod PKO developérskej spoločnosti ešte v roku 2005. Síce bez predaja stavieb, ktoré na pozemkoch stoja, ale pôvodné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov schválilo investičný zámer developéra, aby na mieste bývalého PKO postavil multifunkčné objekty. To viedlo sudkyňu k názoru, že mestskí poslanci takto prejavili aj vôľu zbúrať kultúrny stánok.

"Zachovanie budov z investičného projektu nevyplývalo a bolo s účelom predaja pozemkov nezlučiteľné," podotkla. Sudkyňa tiež pripomenula, že prejav vôle treba vykladať tak, aby so zreteľom na okolnosti, za ktorých bol urobený, "zodpovedal skutočnému obsahu vôle, nielen jazykovému vyjadreniu". Senát ale zároveň pripustil, že uznesenie mestského zastupiteľstva neobsahuje výslovne ustanovenie o zbúraní PKO. V rámci tejto otázky tak ešte mesto môže podať dovolanie na Najvyšší súd, dnešný rozsudok je však právoplatný.

"V žiadnom prípade nebol vyslovený súhlas zo strany mestského zastupiteľstva so zbúraním budovy," myslí si stále primátor Milan Ftáčnik. Podľa názoru vedenia mesta si mestskí poslanci v uznesení o predaji pozemkov pod PKO vyhradili právo na rozhodnutie, čo bude s budovami, a to tak, že poverili bývalého primátora Andreja Ďurkovského, aby rokoval o ich predaji. Zastupiteľstvo podľa neho chcelo o osude budov rozhodnúť znovu. "Vtedy sa to tiež zmiešalo s troma témami, v jednom materiáli sa riešila aj otázka Tehelného poľa. Bolo to teda poslancom dané tak, že nemali dostatočný priestor jasne prejaviť svoju vôľu," pripomenul Ftáčnik. Výsluch jednotlivých poslancov súd nepovažoval za potrebný, argumentoval, že schválili uznesenie ako kolektívnu vôľu.

"Využijeme oprávnenie dovolania a budeme sa domáhať toho, aby bola táto vec znova posúdená a vyrieknutá na Najvyššom súde. To by malo vplyv na platnosť zmluvy o spolupráci pri búraní," tvrdí Ftáčnik. Pripomenul, že dovolanie Bratislavy nemá odkladný účinok, preto bude mesto zvažovať, že zmluvu o spolupráci pri búraní vypovie. "Aby v tom čase, kým rozhodne Najvyšší súd, nedošlo k nepredvídaným krokom vo vzťahu k PKO," avizoval. Búrať sa hneď teraz nemôže, platnosť búracieho povolania totiž už vypršala a mesto ho zrejme nepredĺži.

Spoločnosť Henbury Development v tejto súvislosti vedie s mestom aj ďalší súdny spor, v ktorom ho žaluje za zmarenú investíciu a chce náhradu škody vo výške 28 miliónov eur. "Teraz si môže začať uplatňovať nárok na náhradu škody," uviedol dnes advokát firmy Alexander Kadela.

Prvý rozsudok v tejto kauze v neprospech mesta vyniesol Okresný súd Bratislava I v decembri 2011, krajský súd ho zrušil. Druhý rozsudok s podobným záverom vyhlásil okresný súd vlani v marci. Mesto sa voči nemu znovu odvolalo na krajský súd.

Chronológia udalostí súvisiacich s predajom pozemkov pod PKO

Spor o búraní bratislavského Parku kultúry a oddychu (PKO) hlavné mesto znova prehralo. Na Krajskom súde v Bratislave dnes vyniesli rozsudok, podľa ktorého je zmluva so spoločnosťou Henbury Development, vlastníkom pozemkov pod PKO, platná. Bratislavskí poslanci podľa sudkyne rozhodnutím o predaji pozemkov investorovi vyjadrili aj vôľu odstrániť objekty kultúrneho stánku. Mesto však ešte môže podať dovolanie na Najvyšší súd, či takéto rozhodnutie automaticky znamenalo aj zbúranie budov.

TASR prináša výberovú chronológiu udalostí súvisiacich s predajom pozemkov pod Parkom kultúry a oddychu a osudom samotného PKO.

30. júna 2005 - Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že mesto Bratislava predá pozemky v areáli Parku kultúry a oddychu (PKO). Pozemky s rozlohou vyše 13 tisíc štvorcových metrov predalo mesto spoločnosti Henbury Development, s. r. o. za takmer 281 miliónov korún. Spoločnosť tu chcela investovať do projektu revitalizácie dunajského nábrežia s cieľom vybudovať multifunkčné rezidenčné centrum s mestskou polyfunkciou. Mesto predalo aj pozemky priamo pod budovami PKO, spoločnosti Henbury malo za ich užívanie platiť korunu ročne.

5. júla 2005 - Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) vyjadril znepokojenie nad rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave predať pozemky pod PKO. Mesto podľa nich predalo pozemky na lukratívnom území pri nábreží vopred vybranému záujemcovi bez vyhlásenia verejnej súťaže.

14. júla 2005 - Primátor Andrej Ďurkovský sa ohradil voči tomu, že by poslanci predajom pozemkov v areáli a pod PKO porušili pravidlá.

2. júna 2006 - Henbury Development uzatvorila s Hlavným mestom zmluvu o spolupráci pri búraní PKO. Zaviazala sa na vlastné náklady zabezpečiť asanačné práce.

6. septembra 2006 - Bratislavský magistrát informoval o tom, že PKO by mali zbúrať najskôr v roku 2009, dovtedy by jeho priestory mali aj naďalej slúžiť kultúrnym podujatiam. Budúcim sídlom zariadenia typu PKO sa mala stať zrekonštruovaná bývalá budova admirality a nová hala na bratislavskom nábreží neďaleko novostavby Slovenského národného divadla (SND), v novom mestskom centre Eurovea.

29. októbra 2008 - Občianski aktivisti požiadali zaradiť bratislavský PKO do zoznamu pamätihodností hlavného mesta.

marec 2009 - Henbury Development vypovedalo mestu nájomnú zmluvu s cieľom upozorniť na závažnosť situácie a aby prinútilo mesto k riešeniu.

24. marca 2009 - Primátor Andrej Ďurkovský oznámil, že mesto Bratislava zvažuje spätné odkúpenie pozemkov pod PKO.

8. apríla 2009 - Primátor Ďurkovský oznámil, že je pre neho neprijateľná suma 24,7 mil. eur (744 miliónov Sk), ktorú investor požadoval za spätný predaj pozemkov pod PKO. Naďalej deklaroval záujem mesta o pozemky.

14. apríla 2009 - Investorská spoločnosť Henbury Development, s. r. o. začala búrať PKO na bratislavskom nábreží. Búranie neskôr na nátlak mesta prerušila do 15. apríla s podmienkou, že docieli predĺženie búracieho povolenia, ktoré malo platiť do 19. apríla.

15. apríla 2009 - Mesto Bratislava požiadalo staromestský stavebný úrad o vydanie rozhodnutia, ktorým by sa posunul termín ukončenia búracích prác objektu PKO z 19. apríla 2009 na koniec roka 2011. Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Andrej Petrek rozhodnutie podpísal a predĺžil tak termín ukončenia búracích prác v areáli PKO do 31. decembra 2011.

17. apríla 2009 - Iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) požiadala primátora Andreja Ďurkovského, aby podnikol všetky dostupné kroky na vyvodenie právnej zodpovednosti voči investorovi Henbury Development. Výzvu podpísali aj známi ekológovia Mikuláš Huba, Katarína Šimončičová a Ľubica Trubíniová.

2. júla 2009 – Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že mesto Bratislava neodkúpi pozemky pod PKO od súkromnej spoločnosti za 24,7 milióna eur (744 miliónov Sk). Majiteľom pozemkov je spoločnosť Henbury Development, s. r. o. Budova PKO patrí mestu a hala je majetkom V. K. P., a. s.

5. augusta 2010 – Občianski aktivisti z iniciatívy BAO poslali listy novým predstaviteľom vlády a parlamentu s výzvou podporiť záchranu PKO pri Dunaji. Pripomenuli, že petíciu za jeho zachovanie podpísali dvaja z troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov – premiérka Iveta Radičová a predseda parlamentu Richard Sulík.

27. januára 2011 - Úrad boja proti korupcii začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu.

8. februára 2011 - Mesto Bratislava poslalo investorovi Henbury Development žiadosť o vydanie objektu Parku kultúry a oddychu (PKO) späť do správy mesta.

11. februára 2011 - Developér - holding J&T Real Estate potvrdil, že zvažuje podanie žaloby ak bude nútený vrátiť objekt Parku kultúry a oddychu (PKO) samospráve.

28. apríla 2011 - Bratislavský primátor Milan Ftáčnik požiadal investora Henbury Development, majiteľa pozemku pod PKO, o odklad podania žaloby do konca júna 2011.

25. mája 2011 - Spoločnosť Henbury Development prostredníctvom svojich advokátov podala na Bratislavu tri žaloby. V nich od hlavného mesta požaduje celkovú čiastku viac ako 30 miliónov eur. Finančnú čiastku 28 miliónov eur žiada investor projektu na nábreží Dunaja v súvislosti s náhradou škody a ušlého zisku, ktoré zapríčinilo údajne porušenie platných zmlúv. Ďalších 2.349.437 eur požaduje Henbury Development zaplatiť za neoprávnené užívanie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti, ku ktorému malo dochádzať zo strany mesta. Súčasťou žaloby je aj žiadosť o určenie platnosti zmluvy o spolupráci a preberacieho protokolu a ich dodatkov, ktorými sa malo hlavné mesto zaviazať k zabezpečeniu zbúrania PKO na náklady spoločnosti.

26. mája 2011 - Na Okresný súd Bratislava I. boli doručené žaloby majiteľa pozemkov pod Parkom kultúry a oddychu (PKO) Henbury Development proti mestu Bratislava. Firma ich podala prostredníctvom advokátov.

1. júna 2011 - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá vyjadrili znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím spoločnosti Henbury Development podať na Bratislavu tri žaloby, v ktorých požaduje odškodné viac ako 30 miliónov eur.

3. júna 2011 - Investor Henbury Development vypracoval a prezentoval tri varianty návrhov na riešenie budúcej podoby Parku kultúry a oddychu na dunajskom nábreží. Investor Henbury Development vyhlásil, že je pripravený poskytnúť ich verejnosti aj poslancom.

10. novembra 2011 - Na Okresnom súde Bratislava I sa začalo pojednávanie o platnosti právnych úkonov spojených s bratislavským Parkom kultúry a oddychu (PKO). Ide o spor súkromnej firmy Henbury Development a mesta - konkrétne o zmluvu o spolupráci z júna 2006 v znení dodatkov medzi mestom a firmou Henbury Development, s. r. o., o súčinnosti pri búraní PKO a o preberací protokol.

5. decembra 2011 - Na pojednávaní o platnosti právnych úkonov spojených s búraním Parku kultúry a oddychu (PKO) medzi žalovaným mestom Bratislava a žalujúcou firmou Henbury Development vyniesli rozsudok na Okresnom súde Bratislava I. Mesto súd prehralo. Zmluva o spolupráci medzi oboma stranami je platná. Sudkyňa dala rozsudkom za pravdu investorskej firme.

19. januára 2012 – Mesto Bratislava sa odvolalo voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I, ktorý v spore o Park kultúry a oddychu (PKO) dal za pravdu firme Henbury Development, vlastníkovi pozemkov pod PKO.

2. februára 2012 – Bratislavskí mestskí poslanci poverili primátora Milana Ftáčnika, aby začal rokovania s Vládou SR.

10. apríla 2012 - Bývalý primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, ktorého obvinili v kauze búrania Parku kultúry a oddychu (PKO) z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, zatiaľ nemá doručenie o obvinení. Polícia obvinenie zatiaľ oficiálne nepotvrdila.

13. augusta 2012 - Bývalý primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský už nie je obvinený v kauze búrania Parku kultúry a oddychu (PKO). Generálna prokuratúra (GP) SR vyhovela jeho sťažnosti a uznesenie, na základe ktorého ho policajný vyšetrovateľ obvinil z porušovania právomocí pri správe cudzieho majetku, zrušila. Z rozhodnutia prokuratúry podľa Ďurkovského advokáta Juraja Kuráňa vyplýva, že exprimátor svojím postupom neporušil žiadny zákon a preto neexistoval ani dôvod na jeho obvinenie.

7. novembra 2012 - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave dala policajnému vyšetrovateľovi pokyn na zastavenie trestného stíhania vo veci búrania Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave. Po tom, ako Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila uznesenie o obvinení exprimátora hlavného mesta Andreja Ďurkovského, spis sa vrátil polícii na vykonanie ďalších dôkazov. Uskutočnili sa výsluchy svedkov a zabezpečovali sa listinné dôkazy, v dôkaznej situácii to však neprinieslo žiadnu zmenu. Spis bol odoslaný policajnému vyšetrovateľovi. Jediným obvineným v kauze PKO bol exprimátor Ďurkovský.

12. novembra 2012 - Vyšetrovanie búrania Parku kultúry a oddychu je skončené. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii zastavil trestné stíhanie na pokyn prokurátora, pretože skutok nie je trestný čin.

30. novembra 2012 - Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik zaslal odboru boja proti korupcii sťažnosť proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania Andreja Ďurkovského v prípade Parku kultúry a oddychu (PKO). Žiada, aby bolo uznesenie prokurátora zrušené a aby bola vyšetrovateľovi uložená povinnosť v spomínanej veci opäť konať. Mesto sa nestotožnilo s právnym názorom prokurátora, že Ďurkovský nekonal v tejto veci protizákonne.

12. decembra 2012 – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prvý návrh mesta na záchranu Parku kultúry a oddychu (PKO) neprijalo. Magistrát ho musel dopracovať a spresniť.

14. februára 2013 - Generálna prokuratúra (GP) SR zamietla sťažnosť bratislavského primátora Milana Ftáčnika proti zastaveniu trestného stíhania v prípade búrania Parku kultúry a oddychu (PKO). Zamietnutá bola ako nedôvodná.

25. marca 2013 - Na pojednávaní o platnosti právnych úkonov spojených s búraním Parku kultúry a oddychu (PKO) na Okresnom súde Bratislava I. vyniesli rozsudok. Spor medzi žalovaným mestom Bratislava a žalujúcou firmou Henbury Development, vlastníkom pozemkov pod PKO, mesto opäť prehralo. Sudkyňa dala za pravdu investorovi a potvrdila, že zmluva o spolupráci medzi oboma stranami je platná.

10. júna 2014 – Definitívny rozsudok v kauze búrania PKO v Bratislave nepadol ani na pojednávaní Krajského súdu v Bratislave. Súd rozhodol, že ešte vypočuje primátora hlavného mesta Milana Ftáčnika.