< sekcia Bratislava

Bratislava vypovedala zmluvu so spoločnosťou BPS Park

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

O vypovedanie zmluvy so spoločnosťou BPS Park požiadali primátora v júni bratislavskí mestskí poslanci, a to pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania.

Bratislava 10. júla (TASR) - Hlavné mesto vypovedalo zmluvu s parkovacou spoločnosťou BPS Park, a to k 30. júnu. Od tohto dátumu plynie polročná výpovedná lehota. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

"Zmluva bola pre mesto nevýhodná. Počas týchto šiestich mesiacov budeme hľadať také riešenia, aby sme zabezpečili od januára 2016 parkovanie na miestach, ktoré spravovala Bratislavská parkovacia služba," povedal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Spoločnosť BPS Park na základe tejto zmluvy platila hlavnému mestu približne 8600 eur mesačne za asi 650 parkovacích miest.

Bratislavská samospráva momentálne vedie rokovania týkajúce sa prijatia jednotnej parkovacej politiky. "Tá by bola celkovým vhodným riešením," podotkol Nesrovnal.

O vypovedanie zmluvy so spoločnosťou BPS Park požiadali primátora v júni bratislavskí mestskí poslanci, a to pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave. Taktiež chcú, aby pripravil do 24. septembra návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky dotknutého parkovania a predložil ho na rokovanie poslancov a príslušných komisií zastupiteľstva. Zmluvu s BPS Park totiž poslanci považovali pre hlavné mesto za nevýhodnú. Samospráva podľa nich pre ňu prichádzala o nemalé finančné prostriedky.

Spoločnosť BPS Park pre TASR v júni skonštatovala, že zmluva o spolupráci bola uzatvorená z iniciatívy hlavného mesta. Zároveň uviedla, že zabezpečuje celoplošný systém parkovania v zóne s dopravným obmedzením, pričom je povinná na svoje náklady zhotovovať komplexné parkovacie služby, ako sú dopravné projekty, pravidelné obnovovanie dopravného značenia či čistenie parkovacích miest a zabezpečenie úhrady formou sms platieb, parkovacími kartami alebo parkovacími automatmi. Podľa tohto považuje firma zmluvu za priaznivú pre hlavné mesto.

V prípade, že Bratislava prijme celomestskú parkovaciu politiku, spoločnosť uvíta vypísanie verejnej súťaže na dlhodobé prevádzkovanie týchto parkovacích miest.

Hlavné mesto v roku 2013 uzavrelo so spoločnosťou BPS Park zmluvu o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave. Ide o miesta na dočasné parkovanie motorových vozidiel rezidentov, návštevníkov, zásobovacích vozidiel, vozidiel úradov či vozidiel prepravujúcich osobu s ťažkým zdravotným postihnutím celkovo na 15 cestných komunikáciách. V auguste 2013 uzavrelo mesto Bratislava s parkovacou spoločnosťou dodatok, na základe ktorého sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je ale pri nej šesť mesiacov.