Quantcast
< sekcia Bratislava

Petičný výbor s tvrdeniami investora Danubia Parku v Čunove nesúhlasí

Ilustračné foto. Foto: BSK/flickr.com

Predsedníčka petičného výboru Lenka Maschkanová uviedla, že dnes sa v projekte investora už nenachádza päťbojárske centrum, krytá plaváreň či zimný štadión.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Petičný výbor, ktorý v marci spustil petíciu proti charakteru navrhovanej výstavby Danubia Parku v bratislavskom Čunove, nesúhlasí s tvrdeniami investora o tom, že tento projekt je v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami. Podľa výboru sa medzinárodný charakter projektu vytratil a počíta sa len so športoviskami sezónneho charakteru, ktoré budú slúžiť iba ako doplnok k plánovanému bývaniu.

Predsedníčka petičného výboru Lenka Maschkanová, ktorá je zároveň miestnou poslankyňou v Čunove, uviedla, že dnes sa v projekte investora už nenachádza päťbojárske centrum, krytá plaváreň či zimný štadión. "Vidíme ale bedmintonové ihriská umiestnené pri hlavnom toku Dunaja, kde nepretržite fúka vietor a zopár ihrísk pre volejbal a tenis," skonštatovala pre TASR. Tvrdí, že toto sú športoviská sezónneho charakteru, ktoré budú slúžiť iba ako doplnok k plánovanému bývaniu.

Podľa investora Danubia Parku, spoločnosti Danubia Invest, je projekt v súlade s Územným plánom Bratislavy, čo má podľa neho potvrdzovať súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta z 1. decembra 2014. Petičný výbor ale trvá na tom, že navrhovaný charakter výstavby je v rozpore s týmto územným plánom, a to v umiestňovaní navrhovaných funkcií, ako sú apartmány, banka, pošta či supermarket. Taktiež aj v započítavaní vodných plôch do športu a rekreácie, čím má investorovi stúpať absolútna hodnota prípustných funkcií, ktoré svojím rozsahom nemajú prekročiť desať percent plochy pozemkov dominantnej funkcie.

Zároveň výbor upozorňuje, že nesúlad je aj v nedodržaní brehovej línie, ktorá mala byť riešená zmenami a doplnkami v územnom pláne. "Z toho vyplýva, že investor si občiansku vybavenosť dáva do športu a rekreácie a v prenajatom území si miesto určené na občiansku vybavenosť ponecháva ako rezervu," vysvetlila Maschkanová.

Petičný výbor vidí problém aj v tom, že projekt je v rozpore s Územným plánom zóny. Investor považuje tento dokument za neplatný a právne nezáväzný, pretože nebol nikdy zapracovaný do žiadnych zmien a doplnkov platného územného plánu mesta. Maschkanová argumentuje tým, že Územný plán zóny schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Čunovo a je stále platný.

Výhrady voči komplexnosti navrhovaného riešenia dopravy pokladá spoločnosť Danubia Invest za neodôvodnené, pretože sa nepreukázala nutnosť zásahu do existujúceho dopravného riešenia. Podľa Maschkanovej ale do riešeného územia vedie len jedna prístupová komunikácia a plánovanú druhú cestu, podľa Územného plánu hlavného mesta a Územného plánu zóny, investor nerieši a ponecháva si ju len ako rezervu. "Navyše odhadovaný počet obyvateľov a návštevníkov bude mať za následok zvýšenie a zahustenie automobilovej dopravy, ktorá sa okrem Čunova týka aj okolitých mestských častí," tvrdí miestna poslankyňa. To, že investor inicioval rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou, pokladá za pekné gesto, ale nerieši to pre obyvateľov Čunova a Rusoviec podľa nej zhoršujúcu sa dopravnú situáciu. "Projekt sa vyvíjal a menil, no keď sa ja dnes pozerám naň, vidím 377 apartmánov, ktoré sú oplotené, čo evokuje ich súkromné užívanie a nie šport i rekreáciu a 77 služobných bytov," dodala Maschkanová.

Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková pre TASR uviedla, že podľa mestskej časti je navrhovaný charakter projektu Danubia Park stále v rozpore s platným Územným plánom Bratislavy, Územným plánom zóny a s uzneseniami vlády. Stavebný úrad bratislavskej mestskej časti Čunovo preto v marci zamietol žiadosť spoločnosti Danubia Invest o vydanie územného rozhodnutia k výstavbe.

Proti tomuto rozhodnutiu sa investor začiatkom apríla odvolal. V utorok (14.4.) na tlačovej konferencii uviedol, že projekt je v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami. Zamietavé rozhodnutie stavebného úradu či argumenty sprievodnej správy petície považuje za chybné a neodôvodnené. 

Investor pri realizácii Danubia Parku, v oblasti zdrže Hrušov v Čunove, počíta na ploche 89 hektárov s výstavbou apartmánov, multifunkčného športového centra, kempingu, promenády či prístavu s lodenicami.