< sekcia Bratislava

Jarovce, Rusovce a Čunovo podajú žiadosť o dotáciu kraja na kultúru

Ilustračné foto Foto:

V Mestskej časti Bratislava Jarovce pôsobia viaceré kultúrne a umelecké spolky, napríklad Klub mladých Chorvátov, Chorvátsky kultúrny spolok, tanečný súbor Ljuljanka a chorus Cantilena.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Jarovce, Rusovce a Čunovo budú chcieť využiť možnosť dostať dotáciu BSK určenú na kultúru a podajú si do 7. júla žiadosť. Pre TASR to dnes potvrdili starostovia obcí. „My ako obec samotná nepodávame žiadosť“, povedala starostka Mestskej časti Bratislava Čunovo Gabriela Ferenčáková. "Máme tu niekoľko občianskych združení, s ktorými úzko spolupracujeme a viem, že majú o to záujem“. O Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu kultúry v Čunove vedia, „len sme predpokladali, že žiadosti budeme môcť podávať až do 15. augusta tohto roka,“ dodala starostka. „Zvážime, na čo konkrétne požiadame od BSK peniaze. Kultúrnych podujatí pripravujeme v jeseni viacero“, povedal pre TASR starosta Rusoviec Dušan Antoš.V Mestskej časti Bratislava Jarovce pôsobia viaceré kultúrne a umelecké spolky, napríklad Klub mladých Chorvátov, Chorvátsky kultúrny spolok, tanečný súbor Ljuljanka a chorus Cantilena. „Tie by mali mať záujem i nárok na finančnú podporu od BSK“, povedal starosta Jaroviec Pavel Škodler. „Sadneme si na to spolu s nimi a s našimi poslancami a pokúsime sa to do piatka stihnúť zrealizovať."

Výzva BSK na podporu kultúry a umenia v bratislavskom regióne, ktorej podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke BSK a v rámci ktorej má kraj prerozdeliť ešte v tomto roku 400.000 eur, je určená prioritne pre subjekty nezriaďovanej kultúry, teda pre „aktérov kultúrneho a umeleckého diania pôsobiacich nezávisle od zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a mimo priamych rozpočtových väzieb na verejné rozpočty“, uvádza sa v nej. Podľa predsedu BSK Pavla Freša to však neznamená, že iní žiadatelia o dotáciu budú diskriminovaní. „Pre subjekty nezriaďovanej kultúry je určených 40 percent z týchto prostriedkov, takže pre ďalšie kvalitné umenie a kultúru zvýši ešte dosť peňazí. Nikoho nebudeme diskriminovať“, povedal Frešo pre TASR.

O dotácie v rámci výzvy, ktorá bola vypísaná 15. júla, možno požiadať ešte do piatka 7. augusta. Dotácie sa týkajú ôsmich oblastí aktivít, od prezentácie a ochrany kultúrneho dedičstva či podpory neprofesionálnej a ľudovej kultúry až po aktivity v jednotlivých umeleckých odvetviach a medziodborové umelecké aktivity.