< sekcia Bratislava

Poslanci nedali investorovi Hlavnej stanice viac času na prestavbu

Hlavná stanica v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktorý mal termín dokončenia dohodnutých stavieb pre mesto posunúť do konca roka 2017, odmietlo 34 z 37 prítomných poslancov.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Na prestavbu bratislavskej Hlavnej stanice investor, spoločnosť Transprojekt, viac času zatiaľ nedostane. Mestskí poslanci mu dnes mali schváliť dodatok k zmluve a termín dokončenia prestavby posunúť o jeden rok. Pred koncom volebného obdobia však zastupiteľstvo odmietlo dokument podporiť. Diskutovať o ňom sa tak bude ďalej.

Dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktorý mal termín dokončenia dohodnutých stavieb pre mesto posunúť do konca roka 2017, odmietlo 34 z 37 prítomných poslancov. "Toto naťahovanie termínov ide podľa môjho názoru príliš ďaleko," podotkol primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD). "Dnes sa ten dodatok nedá schváliť, lebo je tam nerovnoprávny vzťah medzi mestom a investorom. Viac práv a viac možností dáva investorovi," myslí si primátor. Ďalšie kroky smerom k prestavbe stanice by už malo podľa jeho slov urobiť nové zastupiteľstvo.

"Máme ďalej diskutovať? Čo sa robilo dosiaľ?" pýtal sa poslanec Ignác Kolek (KDH). "Je v záujme mesta, aby sa v tomto smere urobil jednoznačný krok k cieľu," podotkol. "Keby išlo o investora, voči ktorému má mesto dôveru, povedal by som – áno, okamžite to schváľme," povedal poslanec Jozef Uhler (SDKÚ-DS). Jeho bývalý kolega zo strany, dnes už nezávislý poslanec Ivo Nesrovnal dokonca navrhol zmluvu s investorom ukončiť a na prestavbu predstaničného priestoru vypísať medzinárodnú súťaž. Jeho návrh však podporili len štyria poslanci.

Zmluva sa totiž jednostranne vypovedať nedá, mesto tak môže urobiť až vtedy, keď bude preukázateľne jasné, že investor prestavbu do konca roka 2016 nestihne. "Museli by si byť potom vedomí aj všetkých právnych dôsledkov z našej strany," upozornil konateľ Transprojektu Igor Ballo. V lokalite spoločnosť vlastní pozemky, iného investora, ktorý by prišiel stanicu prestavať, by tak firma mohla blokovať.

"Mesto tak ako počas štyroch rokov aj teraz odsunulo riešenie," reagoval Ballo po hlasovaní poslancov. Pripomenul, že každé rozhodnutie prináša svoje právne dôsledky. "My si budeme analyzovať, čo to vlastne znamená," dodal.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorú podpísal ešte exprimátor Andrej Ďurkovský, hovorí o tom, že Transprojekt má mestu vybudovať cesty či podzemnú električku a dohodnuté skolaudované objekty odovzdať do konca roka 2016. Za to mu potom Bratislava dá do vlastníctva vyše 22.000 štvorcových metrov pozemkov a investor si v lokalite postaví nákupné centrum, ktoré prestavbu stanice zaplatí. Vyvolané investície sú však len druhá časť kúpnej ceny pozemkov, prvú, 365.000 eur, už firma mestu poslala na účet.

Investor si v navrhovanom dodatku napríklad posúval termín na dokončenie stavieb pre mesto o jeden rok, teda do konca roka 2017. Ak by mal do dohodnutého termínu skolaudovaných aspoň polovicu objektov, mesto by mu dalo ešte pol roka na dokončenie. Zároveň si Transprojekt stanovoval v dokumente ešte ďalší dátum. Do jedného roka, odkedy nadobudne dodatok účinnosť, musel predložiť celú projektovú dokumentáciu, ktorá je podkladom pre stavebné povolenia. Ak by ju celú nemal, mesto mohlo podľa dodatku kontrakt s investorom hneď vypovedať. Mesto pripomínalo, že overiť, či je dokumentácia kompletná, môže iba stavebný úrad a ustanovenie tak môže v budúcnosti vyvolať spory, či túto podmienku investor vôbec splnil.

Objekty by musel investor mestu podľa návrhu dodatku odovzdať skolaudované a bez nedostatkov, ktoré by bránili ich užívaniu. Ak by boli v takom stave, mesto by nemohlo ich prevzatie odmietnuť, mohlo by však reklamovať nedorobky či chyby. Ak by zase investor nestihol termín, mesto malo nielen nárok od zmluvy odstúpiť, ale aj si vymáhať vyše 365-tisícovú pokutu. Také ustanovenie je aj v súčasnej zmluve.