< sekcia Bratislava

Rezort školstva pošle v Bratislavskom kraji na výskum 5,7 milióna eur

Na archívnej snímke zo 5. decembra 2018 sú banovky v hodnote 10, 20 a 50 eur. Foto: TASR/DPA

Proces posudzovania a implementácie projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude v gescii Výskumnej agentúry.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Proces posudzovania a implementácie projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude v gescii Výskumnej agentúry. "Výzva, určená pre Bratislavský kraj, bude mať k dispozícii alokáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 5,7 milióna eur (zdroje EÚ), čo predstavuje výšku 11,4 milióna eur nenávratných finančných príspevkov, o ktoré sa žiadatelia môžu uchádzať," uviedol rezort školstva. Ide o otvorenú výzvu, ktorej uzávierka je naplánovaná vyčerpaním jej celkovej alokácie, najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. "Inštitút partnerstva sa v tejto výzve nebude uplatňovať," dodal rezort školstva.

Zapojiť sa budú môcť subjekty, ktoré už sú prijímateľmi niektorého z podporených projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v predchádzajúcom programovom období z operačného programu Výskum a vývoj. V rámci výzvy budú primárne financované výdavky na vedecko-výskumné kapacity, ku ktorým bude možné poskytnúť paušálny príspevok na financovanie ostatných výdavkov projektu až do výšky 40 percent oprávnených personálnych výdavkov. Z financovania sú vylúčené stavby a dlhodobý majetok.