Quantcast
< sekcia Bratislava

Spoločnosť Termming kritizuje konanie Starého Mesta, podala podnety

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Vedenie mestskej časti na svojich krokoch trvá. Podotýka, že poslednú dekádu vnímajú Staromešťania poskytovanie služieb spoločnosťou Termming za negatívne.

Bratislava 29. mája (TASR) – Spoločnosť Termming, ktorá dodáva teplo obyvateľom bratislavského Starého Mesta, odmieta spôsob, akým chce vedenie mestskej časti vymeniť dodávateľa tepla. Snahu o výmenu bez výberového konania považuje za netransparentné konanie, kritizuje tiež nazeranie na problematiku cez optiku tzv. osobitného zreteľa. Obrátila sa preto na viaceré štátne inštitúcie. Miestny úrad svoje kroky obhajuje, odvoláva sa aj na dlhodobú nespokojnosť obyvateľov so službami spoločnosti.

"Spoločnosť využije všetky zákonné možnosti, aby obhájila záujmy svojich odberateľov. Preto podala podnety na relevantné orgány ako Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR, aby postup mestskej časti preskúmali," konštatuje Termming vo svojom stanovisku, ktoré má TASR k dispozícii.

Miestny úrad totiž v máji predložil poslancom materiál o vypovedaní zmluvy so súčasným nájomcom tepelných a energetických zariadení a uzatvorení zmluvy na 20 rokov s novým dodávateľom, štátnou spoločnosťou MH Teplárenský holding. Ako argument uvádza vysoké ceny za teplo či sťažnosti obyvateľov, ktorí situáciu riešili aj odpojením od centrálneho systému a vybudovaním vlastných kotolní. Rokovania s MH Teplárenský holding začalo vedenie samosprávy aj pre avizované zvyšovanie cien tepla od jesene.

Tvrdenia mestskej časti spoločnosť odmieta, vyjadrenia obhajujúce netransparentný postup rozdielom v cene označuje za zavádzajúce a nezakladajúce sa na faktoch. Pripomína tiež, že od januára 2023 sa začína nové regulačné obdobie pre podnikanie v tepelnej energetike, ktoré určí nové pravidlá a spôsob kalkulácie ceny tepla pre koncových odberateľov. "Keďže predmetná legislatíva ešte nie je v platnosti, nie je možné v súčasnosti deklarovať, ako budú vyzerať ceny tepla od jednotlivých dodávateľov," odkazuje spoločnosť.

Spoločnosť Termming ubezpečuje, že si plne uvedomuje aktuálnu situáciu s cenami energií na trhu a ich dosahmi na koncových odberateľov. Je však presvedčená, že transparentným riešením nie je priame zadanie, ale verejné obstarávanie, kde verejná súťaž pre širší okruh uchádzačov môže vygenerovať najlepšiu ponuku. Práve na to poukázali aj mnohí miestni poslanci, ktorí predložený návrh vedenia mestskej časti odmietli. Spoločnosť zároveň deklaruje, že po vyhodnotení transparentného verejného obstarávania je v prípade, že nebude úspešným uchádzačom, pripravená ukončiť zmluvný vzťah pred dátumom platnosti dohodou a poskytnúť maximálnu súčinnosť budúcemu prevádzkovateľovi.

Vedenie mestskej časti na svojich krokoch trvá. Podotýka, že poslednú dekádu vnímajú Staromešťania poskytovanie služieb spoločnosťou Termming za negatívne. Staré Mesto sa preto podľa hovorcu Mateja Števove rozhodlo vypovedať súčasnú zmluvu a vstúpiť do rokovaní so štátnym dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Nového nájomcu navrhla schváliť osobitným zreteľom, nie verejnou obchodnou súťažou. "Pre mestskú časť je pritom, v kontexte avizovaného zvyšovania cien tepla od septembra 2022, rozhodujúci verejný záujem, a teda to, aby platili Staromešťania za teplo najnižšie cenu," uviedol pre TASR Števove. Doplnil, že aj zmluvný vzťah so súčasnou spoločnosťou bol v minulosti viackrát predĺžený osobitným zreteľom.