< sekcia Bratislava

Staré Mesto predlžuje prerokovanie návrhu ÚPZ Brnianska-Patrónka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vzhľadom k mierke podrobnosti spracovania nie je postačujúcim podkladom pre podrobnejšiu reguláciu územia z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia, konštatuje mestská časť.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pre protipandemické opatrenia predlžuje prerokovávanie návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Brnianska – Patrónka. Ide o územie vymedzené Brnianskou a Hroboňovou ulicou, ulicami Lovinského a Pri Habánskom mlyne a Mlynskou dolinou. Prerokovanie je naplánované do 31. januára 2022. Informuje o tom mestská časť.

"Hlavný dôvod na spracovanie územného plánu zóny je potreba ďalej rozpracovať a spodrobniť v mierke zóny riešenia obsiahnuté v územnom pláne mesta. Vzhľadom k mierke podrobnosti spracovania nie je postačujúcim podkladom pre podrobnejšiu reguláciu územia z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia," konštatuje mestská časť.

So spracovaným návrhom predmetného územného plánu zóny sa môže verejnosť oboznámiť na miestnom úrade, v digitálnej podobe je zverejnený na webovej stránke. Zároveň je na 19. januára 2022 naplánované verejné prerokovanie návrhu, ktoré by sa malo uskutočniť v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici.

Stanoviská a pripomienky je možné posielať písomne na adresu referátu územného plánu a rozvoja staromestského miestneho úradu. Za deň doručenia sa považuje nielen deň podania na pošte, ale aj do podateľne miestneho úradu.

S obstarávaním ÚPZ Brnianska – Patrónka začala mestská časť v roku 2017.