< sekcia Bratislava

Staré Mesto skúma, ako ukončiť zmluvu s BPS Park

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Zmluva, podľa ktorej BPS Park spravuje 2483 parkovacích miest v lokalite Starého Mesta, má platnosť až do roku 2026.


Bratislava 8. augusta (TASR) – Bratislavské Staré Mesto analyzuje, akým spôsobom by sa mohla ukončiť zmluva s parkovacou spoločnosťou BPS Park. Zmluva, podľa ktorej BPS Park spravuje 2483 parkovacích miest v lokalite Starého Mesta, má platnosť až do roku 2026.

"Hľadáme spôsoby, ako sa zbaviť tohto vazalstva," priznal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Vrátenie takmer 2500 parkovacích miest do správy mestskej časti považuje za svoju prioritu. "V dôsledku nevýhodne nastavených podmienok pre mestskú časť prichádza Staré Mesto o peniaze, ktoré výrazne potrebuje pri oprave komunikácií," povedal Števčík a poukázal pritom na to, že ak za jedno parkovacie miesto dostáva Staré Mesto 100 eur ročne, BPS toto miesto predáva aj za 1900 eur. "Mestská čas dostáva za 2483 parkovacích miest teda necelých 250.000 eur ročne a k tomu okolo 20.000 eur ročne z 20-percentného podielu z hodinového parkovania. To je výsmech, ak si uvedomíme, že súkromná spoločnosť má z tržieb za tieto parkovacie miesta príjem vo výške takmer dva a pol milióna eur ročne," povedal Števčík. Staré Mesto v súčasnosti kontroluje, či BPS Park dodržiava zmluvné podmienky. Podľa Števčíka si spoločnosť neplní povinnosti v prípade zimnej i letnej údržby parkovacích miest. "Domnievam sa, že ide o porušenie zmluvy, na čo sme BPS Park písomne upozornili," povedal Števčík.

Ukončiť zmluvu však pre mestskú časť nebude jednoduché. Zmluva, ktorú podpísal v roku 2005 vtedajší starosta Peter Čiernik, je uzavretá na dobu určitú, bez možnosti využiť výpovednú lehotu. Za čias starostu Andreja Petreka síce samospráva napadla platnosť zmluvy, no v roku 2013 starostka Tatiana Rosová žalobu stiahla a s BPS Park uzavrela mimosúdnu dohodu.

Na otázku TASR, či nie je možné sa s BPS Park na ukončení zmluvy dohodnúť, odpovedal Števčík, že v to neverí. "Bol som ešte ako poslanec za čias starostu Petreka na takýchto rokovaniach, kde sme sa snažili dohodnúť aspoň navýšenie nájmu, no zo strany BPS nebola žiadna ochota. Oni argumentujú tým, že majú platnú zmluvu," uviedol Števčík.

TASR oslovila v tejto súvislosti aj spoločnosť BPS Park, tá však ani na opakovanú výzvu nereagovala.

Ak by sa parkovacie miesta predsa len dostali do správy mestskej časti, Števčík ešte nemá jasnú predstavu o ich prevádzkovaní. "Bolo by asi pre nás jednoduchšie, ak by sme to mohli zabezpečovať cez seriózneho partnera, spoločnosť, ktorá má v tejto oblasti potrebné know-how a renomé. No zároveň si uvedomujeme, že po doterajších skúsenostiach by Staromešťania neboli spokojní, ak by sme to zverili externej firme," povedal. Naznačil, že riešením by mohla byť firma, ktorú by na tento účel zriadila mestská časť.