Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. marec 2024Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Bratislava

Nevhodné technologické riešenie električkovej trate

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Tlačová správa ku podaniu zásadnej občianskej a odbornej sťažnosti Magistrátu Hlavného mesta Bratislava.

Bratislava 1. júna (OTS) - Keďže projekt riešenia Dúbravsko – Karloveskej radiály nerieši odhlučnenie električkovej trate v rezidenčnej zóne, predkladám dotknutým orgánom z pohľadu občana a odborníka zásadné námietky k predloženej a prejednávanej dokumentácii a to v nasledujúcich odsekoch:

1. Námietky ku environmentálnej zodpovednosti za stavbu trate a neriešenú hlučnosť
2. Námietky ku koľajového spodku a zvršku
3. Námietky ku nástupištiam a prístupovým komunikáciám
4. Námietky ku prechodom pre peších
5. Námietky ku prejazdom cestných vozidiel

Z uvedených námietok vyberám do tlačovej správy pre obyvateľov mestských častí najkľúčovejšie námietky a tie sa týkajú bodu 1. nezodpovedného a zastaralého riešenia (resp. neriešenia) otázky odhlučnenia nadmernej hlučnosti električkovej trate:

Svojou podanou námietkou požadujem, aby správca dráhy spoločne s projektantom vykonal prehodnotenie konštrukčného usporiadania zatrávnených častí električkových tratí tak, aby zostali zatrávnené, ale aby zodpovedali súčasnému najnovšiemu stavu techniky, ktoré bezpochyby predstavujú veľkoplošné, sendvičovo usporiadané dielce, najčastejšie s výplňou zo syntetického recyklátu plniace funkciu retencie vody, vytvárajúci vrchnú pochôdznu alebo pojazdnú plochu z prírodného trávneho porastu alebo iného vegetačného krytu (napr. rozchodníkmi) alebo z umelého trávnika, pričom tieto dielce priliehajú ku gumovým, hlukovo a vibračne tlmiacim prvkom umiestneným pozdĺž a na pätách koľajníc. Dielce tak vytvárajú mezikoľajový absorbér hluku a vibrácií s funkciou retencie vody. Ich použitie je možné v koľaji so štrkovým lôžkom pre všetky typy koľajníc a podvalov alebo v koľaji s pevnou jazdnou dráhou. Dielce umožňujú rýchlu montáž a demontáž za účelom údržby geometrickej polohy koľaje.

Svojou námietkou požadujem, aby projektant stanovil a doplnil chýbajúce špecifikácie fyzikálno-mechanických vlastností antivibračných podštrkových a podpodvalových podložiek tak, aby zodpovedala súčasnému najnovšiemu stavu techniky, ktoré bezpochyby predstavujú aj výrobky z recyklovanej gumy alebo syntetických textílií.

Z celého predloženého dokumentu na EIA vôbec nevyplýva, ako projektanti riešia nadmerný hluk, ktorý bude v území po zrealizovaní navrhovanej činnosti, modernizácie Električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála.

Záver:

Prejednávanie vplyvu stavby, projektu na životné prostredie v zmysle zákona má preukázať, že projektant ako pôvodca stavby ako celku, vždy vychádzal z najnovšieho stavu techniky jej komponentov, pri akceptácii platných právnych a technických noriem. Verejnosti tlmočím touto správou názor, že uvedený projekt nespĺňa súčasné požiadavky na modernú, ekologicky prijateľnú a ekonomicky prínosnou stavbu trate. Preto žiadam jeho prehodnotenie a dopracovanie.