< sekcia Bratislava

Univerzita Komenského začína s výstavbou Centra aktívneho starnutia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom odborníkov.

Bratislava 29. júna (TASR) - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave začína 1. júla s výstavbou Centra aktívneho starnutia. Cieľom projektu, ktorý sa začal 1. marca 2019, je zlepšiť podmienky efektívneho poskytovania preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov za pomoci implementácie najnovších vedeckovýskumných poznatkov do praxe. Vybudovanie centra bude stáť 1,5 milióna eur a dokončiť by ho mali do 13 mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vychádzať pri tom budú z overených vedeckých poznatkov v oblasti pohybovej aktivity a fyzikálnej terapie, zameraných na obnovu a zlepšenie fyzickej zdatnosti, kondície a podporu zdravia. "Skúsenosti zo sveta ako aj výsledky výskumných projektov z nášho pracoviska presvedčivo ukazujú, že negatívnym dôsledkom starnutia – zvýšenému výskytu chronických ochorení a z toho vyplývajúceho postupného zhoršovania sa funkčných schopností jednotlivých orgánových systémov – možno veľmi účinne predchádzať, či ich dokonca zvrátiť vhodnými programami pohybovej intervencie," uviedol garant projektu profesor Dušan Hamar.

Centrum tiež poskytne priestor pre spoluprácu výskumných inštitúcií, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných subjektov, vďaka čomu môžu získané informácie pozitívne ovplyvniť strategické politické rozhodnutia zamerané na zvyšovanie kvality života a sociálnu inklúziu seniorov.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK na projekte spolupracuje s Inštitútom fyzikálnej medicíny v St. Pölten v Rakúsku. Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.