< sekcia Bratislava

Vláda odsúhlasila pre Bratislavu návratnú finančnú výpomoc

Na snímke vpravo predseda vlády SR Robert Fico a vľavo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák počas zasadnutia 170. schôdze vlády SR 8. júla 2015 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok

Určená je na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta.

Bratislava 8. júla (TASR) – Mesto Bratislava dostane od štátu návratnú finančnú výpomoc vo výške 7,5 milióna eur. Určená je na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta. Dnes to na svojom rokovaní odsúhlasila vláda.

Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na financovanie dopravnej infraštruktúry či spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ a dopravných prostriedkov hlavného mesta. Zámerom je zabezpečovanie mestskej hromadnej dopravy, nákup trolejbusov a električiek. Taktiež tvorba významných strategických projektov v oblasti udržateľného rozvoja dopravy.

"Bratislava tieto financie potrebuje, preto oceňujem dnešné rozhodnutie vlády. Financie použijeme na rozvoj a podporu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy, na infraštruktúru a zabezpečenie dopravných prostriedkov tak, aby to pocítili hlavne Bratislavčania," uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Podľa predloženého materiálu je hlavným dôvodom poskytnutia finančnej výpomoci, o ktorú mesto tento rok požiadalo, zvýšenie finančných nárokov na spolufinancovanie projektov EÚ. Financovanie hlavného mesta poznamenalo predovšetkým zníženie koeficientu výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, a to z dôvodu nevyhnutnosti konsolidácie verejných financií a postupného znižovania deficitu verejných financií. Na príjmy Bratislavy mali negatívny dosah aj výsledky sčítania ľudu z roku 2011, po ktorých klesol štatistický počet obyvateľov. Ten je pritom rozhodujúci pre rozdelenie dane z príjmov fyzických osôb medzi jednotlivé mestá a obce.

Tieto negatívne vplyvy sa prejavili v samospráve v predchádzajúcich obdobiach v zníženej miere investovania. "Bratislava uprednostňuje úhrady výdavkov zo svojho rozpočtu na spolufinancovanie projektov EÚ pred úhradou výdavkov spojených so zabezpečením základných funkcií hlavného mesta," píše sa v materiáli. Patrí tu napríklad oprava a údržba ciest i chodníkov, výsadba či údržba zelene. Zároveň aj zabezpečenie čistoty v meste a výdavky na rozvoj mestskej i občianskej infraštruktúry.

Finančná výpomoc má byť hlavnému mestu vyplatená jednorazovo najneskôr do 31. júla. Poskytnuté prostriedky je možné použiť na investície realizované od začiatku roka 2015 v termíne do 31. marca 2016. Splatnosť návratnej finančnej výpomoci je navrhnutá do 31. decembra 2018 s možnosťou predčasného splatenia.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava v sume 2,5 milióna eur schválila vláda aj v marci 2014. Splatiť sa mala v dvoch splátkach, a to do 31. októbra 2015 a do 31. októbra 2016. Hlavné mesto však požiadalo o predĺženie splatnosti do konca decembra 2018.