Bratislava

V Bratislave je výstava členov UBS k 30. výročiu obnovenia spolku

Najstarší umelecký spolok na Slovensku podľa terajšieho starostu UBS vytvára pre svojich členov dostatočný priestor na uplatnenie širokého spektra tvorivých aktivít a iniciatív.

Z Rakúska sa cez Cyklomost slobody pokúšal prejsť kamión

O udalosti informuje na sociálnej sieti aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Na základnej škole v Karlovej Vsi zhorel hmyzí hotel

Úpravy areálu školy, stavba hmyzieho hotelu, stavba ježkovníkov boli zrealizované v rámci projektu Life Deliver.

V Karloveskej lodenici v Bratislave bude v sobotu Deň otvorených dverí

Obecnú lodenicu otvorili po rekonštrukcii 7. novembra 2019. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves do nej investovala 348.167 eur, sumou 335.013 eur prispelo hlavné mesto.

Bratislava chce ľuďom vynahradiť zrušené festivaly

V programe koncertov si nájde svojich interpretov každý fanúšik hudobnej scény.

DPB zlepšuje spojenia MHD v niektorých oblastiach

Dopravný podnik zároveň posilňuje obsluhu lokalít Ahoj, Briežky a Nobelova ulica, a to zmenami na trasách liniek 51 a 151 a navýšením počtu spojov.

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave ozvláštnili politické karikatúry

Svoj kritický a aktuálny pohľad na politiku a spoločnosť predstavuje šesť autorov – Daryl Cagle, Pavel Reisenauer, Martin Šútovec, Klaus Stuttmann, Andrzej Mleczko a Csaba Varga.

Staré Mesto poskytne nájomcom zľavu 50 percent z nájomného

Poslanecký zbor zároveň schválil upustenie od vymáhania sankcií za omeškanie pri oneskorení platby nájomného.

Staré Mesto navrhuje kroky na záchranu budovy Majáka nádej

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou.

Staré Mesto hospodárilo vlani s prebytkom vyše 1,7 mil. eur

Nevyčerpanie všetkých rozpočtových kapitol podľa Mlýneka neho súvisí napríklad s tým, že niektoré veci sa podarilo zrealizovať za oveľa nižšie náklady ako boli pôvodne rozpočtované.

Na ulici Mlynské nivy v Bratislave vznikne nové obratisko MHD

O výstavbe v časti ulice medzi Bajkalskou a Hraničnou ulicou informuje mestská časť Bratislava-Ružinov.

Slovenské národné múzeum otvára ďalší ročník kurzu múzejná pedagogika

Dištančné štúdium v trvaní 90 vyučovacích hodín sa začne od septembra.

Na Univerzite Komenského sa toto leto nebudú konať promócie

V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie plánuje UK usporiadať promócie na jeseň tohto roka.

Valné zhromaždenie definitívne odsúhlasilo kúpu podielu Infra Services

Matúš Vallo vyhlásil, že ide o historický míľnik, ktorým mesto opäť získa kontrolu nad vodou a kanalizáciou.

Detská Univerzita Komenského bude prebiehať online

Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy? Aj na túto otázku dostanú odpoveď študenti 18. ročníka DUK.

Univerzita Komenského začína s výstavbou Centra aktívneho starnutia

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom odborníkov.

V bratislavskej MHD už nepočítajte s automatickým otváraním dverí

Od 1. júla 2020 je vo všetkých električkách a trolejbusoch, i vo väčšine autobusov, opäť potrebné na otvorenie dverí stlačiť dopytové tlačidlo, spresnil dopravný podnik.

Na bratislavskom Dulovom námestí sa uskutoční gastro podujatie

Súčasťou bude aj kultúrny program a atrakcie pre deti.

Staré Mesto prichádza s návrhom na záchranu budovy Majáka nádeje

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh.

V Bratislave sa od 1. júla zmenia názvy niektorých zastávok

Cieľom je postupne reformovať názvy zastávok, aby boli jednoduchšie, jednoznačnejšie a ľahšie zapamätateľné.