< sekcia Bratislavský kraj

Mesto Bratislava pridelilo v prvom štvrťroku 13 bytov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Mesto Bratislava eviduje viac ako 1000 žiadateľov.

Bratislava 26. marca (TASR) – Celkovo 13 nájomných bytov pridelilo v prvom štvrťroku tohto roka hlavné mesto. Všetci noví nájomcovia boli vybraní zo zoznamu žiadateľov na základe odporúčania sociálnej a bytovej komisie mestského zastupiteľstva. Mesto Bratislava ich dnes eviduje viac ako 1000. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy.

"V šiestich prípadoch bol byt pridelený v rámci projektu podporujúceho bývanie mladých rodín. Štyri garsónky získali bratislavskí seniori, ktorí splnili kritériá celomestského projektu Dom pre starších občanov," priblížil Andrassy. V ostatných prípadoch išlo podľa jeho slov o jednoizbové byty, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. "Samospráva môže prednostne riešiť žiadateľov, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú ubytované v krízových centrách."

Bratislava má v súčasnosti k dispozícii 921 bytov, z čoho 155 je určených na projekty podporujúce bývanie mladých rodín a 244 bytov slúži na ubytovanie seniorov. Pravidlá pre získanie nájomného mestského bytu okrem iného hovoria o tom, že žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v hlavnom meste minimálne po dobu piatich rokov a jeho mesačný príjem je vyšší ako 1,2–násobok životného minima. "Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu," pripomína Andrassy.

Nájomné zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie troch rokov, aby sa podľa Andrassyho zabránilo pochybnému obchodovaniu s bytmi. "Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške trojmesačného predpísaného nájomného. Súčasťou zmluvy je notárska zápisnica, ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, ak si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné," vysvetlil Andrassy.

Bratislavská samospráva v priebehu minulého roka rozhodla o pridelení 52 mestských bytov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 27 nájomných vzťahov menej (rok 2012 – 79 bytov). Mesto zverejňuje informácie o pridelení bytoch na oficiálnej stránke samosprávy (www.bratislava.sk) a údaje o nových nájomcoch sú tiež predkladané každý štvrťrok poslancom mestského zastupiteľstva.