Quantcast
< sekcia Bratislavský kraj

Bratislava chce poskytovať príspevok obetiam domáceho násilia

Foto: Andrej Galica

V reálnom živote veľa obetí nedá podnet na políciu zo strachu o život svojich detí, svoj alebo príbuzných.

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hlavné mesto chce od februára budúceho roku poskytovať jednorazový finančný príspevok obetiam domáceho násilia. Jednotlivcom a neúplným rodinám plánuje dať od 100 do 200 eur.

V rozpočte na budúci rok by mali mestskí poslanci v januári 2014 na tento účel vyčleniť celkom 6000 eur a schváliť zásady poskytovania príspevku. Tento typ finančnej pomoci zavádza mesto vôbec po prvý raz.

"Hlavné mesto nemôže a nechce pred javom násilia zatvárať oči a preto chce pomôcť obetiam, ktoré sa neočakávane ocitli bez strechy nad hlavou a bez finančných prostriedkov na ulici, v lepšom prípade v krízovom stredisku," uvádza vedúca oddelenia sociálnych vecí hlavného mesta Viera Karovičová.

Ak poslanci schvália zásady poskytovania tejto finančnej pomoci, príspevok budú môcť obete domáceho násilia využiť na nákup potravín, liekov, hygienických i školských potrieb, na lístok na mestskú hromadnú dopravu či na preplatenie nákladov spojených s vybavovaním občianskeho preukazu alebo podaním návrhu na začatie konania o rozvode manželstva.

Štyri krízové strediská na území hlavného mesta, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia pobytovou formou, mali vo svojich priestoroch v roku 2012 celkovo 100 osôb z Bratislavy, pričom z toho bolo 39 dospelých a 61 detí. Najpočetnejšia skupina boli ženy s dvoma deťmi. V roku 2011 hlásili celkovo 82 osôb z Bratislavy. "Ide o orientačné údaje a nie celkové čísla, lebo z praxe je známe, že obete domáceho násilia odchádzajú do krízových stredísk mimo kraja, v ktorom majú svoje trvalé bydlisko, resp. k svojej širšej rodine, známym alebo žijú vo svojich bytoch v prípade vykázania tyrana z domácnosti," podotkla Karovičová s tým, že v reálnom živote veľa obetí nedá podnet na políciu zo strachu o život svojich detí, svoj alebo príbuzných.

Počas ďalších troch rokov chce mesto okrem príspevku tiež k problematike natočiť šot či publikovať články, ktoré sa budú týkať prevencie a eliminácie násilia.