< sekcia Bratislavský kraj

MsP v Bratislave v roku 2013 riešila vyše 93-tisíc udalostí

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Štatistiku prípadov najviac zaplnili priestupky spojené s nesprávnym parkovaním.

Bratislava 17. marca (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Bratislave v roku 2013 preverovala 93.094 udalostí. Z tohto počtu tvorili priestupky celkom 77.711 prípadov.

Ako TASR informovala náčelníčka MsP v Bratislave Zuzana Zajacová, pri riešení priestupkov uložili mestskí policajti v 44.582 prípadoch na mieste blokovú pokutu. Na pokutu nezaplatenú na mieste bolo vydaných 84 šekov. "MSP takisto preverila 15.583 oznámení, pri ktorých sa na mieste nezistil priestupok, ani trestný čin," uviedla Zajacová.

Štatistiku prípadov najviac zaplnili priestupky spojené s nesprávnym parkovaním. Problematickou je však aj oblasť čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, spojená s konzumáciou alkoholu, rušením nočného pokoja či vodením psov na verejných plochách.

Z celkového počtu udalostí bolo 61.113 prípadov zistených vlastnou činnosťou príslušníkov mestskej polície. "Čo sa týka oznámení od občanov, MsP sa zaoberala 6338 podnetmi oznámenými občanmi osobne priamo pri kontakte s policajtmi a 14.412 podnetmi oznámenými na naše telefónne čísla," dodala náčelníčka MsP. Na telefónnej linke skráteného volania 159 bolo podľa jej slov v roku 2013 prijatých celkovo 53.205 hovorov od občanov.

Hoci podľa náčelníčky bratislavskej MsP nemožno hovoriť o tom, že by sa mestskí policajti museli vo zvýšene miere zameriavať na niektoré mestské časti Bratislavy, Zajacová priznáva, že špecifickou oblasťou pre činnosť MsP je lokalita Starého Mesta.

Dôvodom je fakt, že okrem toho, že je tu najväčší počet rôznych inštitúcií, ústredných orgánov štátnej správy a sídla ústavných orgánov, je táto časť mesta najfrekventovanejšia i z hľadiska spoločenského a kultúrneho diania. "Je častým cieľom návštevníkov hlavného mesta i najväčším dopravným uzlom Bratislavy na najmenšom území," pripomenula Zajacová. "Z tohto pohľadu, ale aj na základe výsledkov práce mestskej polície, bude potrebné venovať centru mesta i v budúcnosti zvýšenú pozornosť," dodala náčelníčka bratislavskej MsP.