< sekcia Bratislavský kraj

V bratislavskej Petržalke chcú postaviť nové polyfunkčné centrum

Projekt je navrhnutý v dvoch variantoch. Prvý z nich počíta s tým, že polyfunkčné centrum sa bude skladať z dvoch samostatne stojacich objektov.

Bratislava 27. marca (TASR) - Na Einsteinovej ulici v Bratislave, oproti výstavnému areálu Incheba, vznikne nové polyfunkčné centrum. Na nezastavanom pozemku chce navrhovateľská spoločnosť SPV74 postaviť administratívnu a obytnú budovu. "Z troch strán je riešené územie ohraničené verejnými komunikáciami Einsteinova, Bohrova ulica a Zadunajská cesta," uvádza sa v zámere, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia.

Projekt je navrhnutý v dvoch variantoch. Prvý z nich počíta s tým, že polyfunkčné centrum sa bude skladať z dvoch samostatne stojacich objektov. Jedným z nich bude obytná budova, ktorá poskytne 98 bytov a 16 apartmánov na 18 podlažiach. V druhom objekte by sa mali na siedmich podlažiach nachádzať kancelárie, obchody a stravovacie zariadenia. Druhý variant ráta len s jedným desaťpodlažným objektom, ktorý má mať rovnaké využitie, avšak bez obytnej funkcie.

Podľa zvoleného variantu dosiahne kapacita parkovania 417 alebo 429 stojísk. Zámer počíta z hľadiska dopravného riešenia pre automobilovú dopravu s napojením na Zadunajskú cestu. "Hlavný vstup do galérie a administratívy je umiestnený na nároží budovy v križovaní ulíc Einsteinova a Bohrova," uvádza sa v projekte.

Celkové náklady na realizáciu stavby odhadla navrhovateľská spoločnosť na 25 miliónov eur. So začiatkom výstavby sa predbežne počíta v marci 2015, k jej ukončeniu by malo dôjsť v decembri 2016.