< sekcia Bratislavský kraj

Dokumenty na registráciu auta v Petržalke je možné poslať elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Pri služobnom vozidle je potrebné zaslať kópiu technického preukazu a potvrdenie od zamestnávateľa o využívaní vozidla na súkromné účely.

Bratislava 18. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka zmenila pravidlá registrácie do pilotného parkovacieho systému, po novom si môžu žiadatelia posielať dokumenty potrebné na prihlasovanie vozidla už aj elektronicky. Mestská časť ich však upozorňuje, aby si vždy skontrolovali, či poskytujú všetky potrebné dokumenty a správne údaje. Ak ich nedodajú včas, registrácia stratí platnosť.

Dokumenty môžu Petržalčania, ktorí si chcú zaregistrovať svoje vozidlo do parkovacieho systému, posielať na e-mailovú adresu vozidlo@petrzalka.sk. Dôležité je pritom uviesť šesťmiestny kód pre komunikáciu s úradom, ktorý vygeneroval systém po registrácii vozidla.

„Novinkou je aj to, že pri zdokladovaní už nebudeme vyžadovať kópiu občianskeho preukazu, overovať osobné údaje budú zamestnanci miestneho úradu vo vlastnej réžii pomocou registra obyvateľov," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Pri služobnom vozidle je potrebné zaslať kópiu technického preukazu a potvrdenie od zamestnávateľa o využívaní vozidla na súkromné účely. Pri vozidle manžela alebo manželky je potrebné dodať kópiu sobášneho listu a technického preukazu, ktorý preukazuje, že dotyčný je držiteľom alebo vlastníkom vozidla. Pre cudzincov zriadila mestská časť e-mailovú adresu rezident@petrzalka.sk, kde môžu posielať potvrdenia o pobyte.

„V prípade nejasností alebo nedostatočného zdokladovania vozidla bude mestská časť žiadateľa o registráciu spätne kontaktovať," doplnila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Petržalka využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým by mala začať platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk. Do miestneho parkovacieho systému sa registrovalo doteraz 29.000 obyvateľov a zaevidovaných je takmer 34 000 vozidiel.

Zaregistrovaných je približne 90 percent žiadateľov, zvyšné žiadosti sú v stave procesného schvaľovania. Tí, ktorí sú zaregistrovaní do parkovacieho systému, si môžu skontrolovať stav svojej žiadosti prostredníctvom mobilnej aplikácie, informovať sa e-mailom na adrese parkovanie@petrzalka.sk alebo telefonicky na čísle +421 947 487 111.

Mestská časť obnovila značenie nových parkovacích miest v rámci petržalského parkovacieho systému a opätovne spustila kontroly rezidenčného parkovania.