< sekcia Bratislavský kraj

Bratislavský kraj bude mať Inštitút regionálnej politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Inštitút vznikne transformáciou súčasného oddelenia stratégie a územného rozvoja Úradu BSK.

Bratislava 20. septembra (TASR) – Na úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vznikne Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. Vytvorenie analytickej jednotky je súčasťou podmienok poskytnutia eurofondových zdrojov v rámci výzvy "Inteligentný a lepší samosprávny kraj", ktorej cieľom je budovanie a implementácia "smart" riešení, smerujúcich ku skvalitňovaniu životných podmienok v regióne. Predloženie žiadosti o príspevok pre projekt Smart región Bratislava v piatok schválili poslanci BSK.

Inštitút vznikne transformáciou súčasného oddelenia stratégie a územného rozvoja Úradu BSK, pričom na jeho aktivitách v rámci zberu a vyhodnocovania dát, tvorbe podkladov, politík a koncepčných strategických dokumentov sa budú zúčastňovať aj pracovníci iných oddelení úradu.

Predkladatelia materiálu upozornili, že Bratislavský kraj ako metropolitný región čelí mnohým výzvam, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie, ale i konkurencieschopnosti pracovného trhu. Práve novozriadený inštitút a jeho analyticko-implementačná činnosť má pomôcť pri nastavovaní efektívnych verejných politík, prinášajúcich lepšie a adresnejšie služby pre obyvateľov, návštevníkov, samosprávy a ďalších socioekonomických partnerov kraja. "Cieľom je sledovať filozofiu Hodnota za peniaze, teda zvyšovať hodnotu verejných investícií a služieb, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva,“ upozornili predkladatelia.

BSK v súlade s podmienkami výzvy obstará strategické dokumenty ako napríklad Bratislava Smart Region, Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025 a ďalšie.

Rozpočet projektu Smart región Bratislava je vo výške 2,5 milióna eur, polovicu zo sumy má tvoriť nenávratný finančný príspevok Európskeho sociálneho fondu, 45 percent je príspevok štátu, spolufinancovanie kraja je vo výške piatich percent.