< sekcia Bratislavský kraj

Bratislavský kraj hľadá stážistov do Inštitútu regionálnej politiky

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo

Prax je skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov, približuje kraj.

Bratislava 7. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť hľadá stážistov do Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. Odborná stáž je určená pre študentov 2. až 5. ročníka vysokých škôl študujúcich rôzne odbory v oblasti verejnej správy, podmienkou je aj znalosť jazykov. BSK o tom informuje na svojej webovej stránke.

„Ide o neplatenú letnú stáž v mesiacoch júl a august s možnosťou pokračovania platenej stáže počas celého roka. Prax je skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov,“ približuje kraj. Záujemcovia môžu svoje životopisy posielať na e-mailovú adresu veronika.brunckova@region-bsk.sk.

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja vznikol na posilnenie analyticko-strategických a implementačných kapacít na Úrade BSK. Venuje sa implementácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) a Programového vyhlásenia BSK, ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského kraja. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev, čím vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Medzi hlavné úlohy inštitútu patrí napríklad hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja, tvorba analytických podkladov a prognóz či tvorba strategických dokumentov a štúdií na koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja vsúlade spreviazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach. Týka sa tiež prípravy kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov či koordinácie aktivít na území kraja a zapájanie aktérov zo štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja.