< sekcia Bratislavský kraj

Mesto Pezinok je v rozpočtovom provizóriu

Ilustračná snímka. Foto:

To znamená, že samospráva má limitovanú výšku mesačných výdavkov. Mesto zabezpečí v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky.

Pezinok 3. februára (TASR)- Mesto Pezinok je aktuálne v rozpočtovom provizóriu. Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva totiž mestskí poslanci neprijali návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), v ktorom boli zapracované zvýšené sadzby dane z nehnuteľnosti a zvýšený poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. V nadväznosti na neprijatie návrhu nebol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 2020.

"Zvyšovanie vychádza z niekoľkých objektívnych faktov, a to prenesenie ďalších kompetencií na mesto, ako je napríklad novela o povinnom zvyšovaní miezd o desať percent a následne o ďalších desať percent, novela o chodníkoch, o rekreačných poukazoch, nárast minimálnej mzdy, nárast elektrickej energie, údržba detských ihrísk mesta," uviedol na webe mesta primátor Igor Hianik. Ďalším dôvodom je podľa jeho slov aj fakt, že v Pezinku sa neupravovali poplatky za vývoz odpadu od roku 2008 a dane či poplatky a sadzby od roku 2012.

Pre neprijatie tohto VZN by nebolo podľa pezinskej samosprávy možné naplniť plánované príjmové položky v navrhovanom rozpočte na rok 2020. "Poslancami teda nebol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 2020," podotkla samospráva.

Mesto Pezinok je tak v rozpočtovom provizóriu, čo znamená, že samospráva má limitovanú výšku mesačných výdavkov. Mesto zabezpečí v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky. Investičné projekty na zveľaďovanie verejného majetku nie je možné realizovať.

Rozpočtom mesta na rok 2020 sa budú poslanci opätovne zaoberať na mestskom zastupiteľstve 27. februára.