< sekcia Bratislavský kraj

Pozemok v Slávičom údolí mesto po tlaku občanov nepredá

Bratislavskí poslanci dnes vzali na vedomie petíciu od občanov a predávanie pozemku zastavili.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavčania sa postavili proti predaju pozemku v Slávičom údolí. Celkovo 2880 štvorcových metrov sa hlavné mesto snažilo už niekoľkokrát predať, avšak neúspešne, obyvatelia teraz chcú z pozemku v obývanej oblasti pri Bartókovej ulici vytvoriť priestor na oddych. Pod ich petíciu sa podpísalo 450 ľudí. Bratislavskí poslanci ju dnes vzali na vedomie a predávanie pozemku zastavili.

Parcela na predaj sa nachádza vo svahovitom teréne, ktorý je tvorený čiastočne navezenou zeminou počas výstavby domov na Bartókovej ulici. "Máme dôvodné podozrenie, že stabilita svahu je vážne narušená, čoho dôkazom sú trhliny na chodníku pri domoch, ako aj praskliny v domoch a objekte Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského," upozorňujú signatári petície. Akékoľvek stavebné aktivity pod svahom môžu podľa nich vážne narušiť krehkú stabilitu objektov. "Majiteľ rodinného domu susediaceho s predmetnou parcelou bol nútený injektážou spevniť základy svojho domu."

Lokalita Slávičie údolie je tiež podľa signatárov z hľadiska možností ďalšieho zahusťovania vyčerpaná, aj keď podľa územného plánu sú tu ešte pozemky vhodné na výstavbu. "Táto lokalita už prestáva byť zelenou zónou mesta, ale stáva sa sídliskom s intenzívnejším využitím územia. Existujúca dopravná infraštruktúra už nedokáže uniesť ďalšie zahusťovanie," podotýkajú ďalej signatári.

Pozemok by sa mal teraz využiť v prospech obyvateľov lokality, ktorí si tam chcú vysadiť stromy, okrasnú zeleň a vytvoriť oddychovú zónu. Obyvatelia z Bartókovej ulice si vytvorili občianske združenie Priatelia Bartókovej ulice a dnes požiadali hlavné mesto o nájom pozemku na dobu 20 rokov za symbolickú cenu jedno euro. O pozemok sa teda chcú starať.

Mestský pozemok je dnes určený na výstavbu. Bratislavskí poslanci dnes taktiež schválili, aby mesto urobilo prípravné kroky k zmene územného plánu zóny Machnáč a pozemok bol klasifikovaný ako verejná zeleň.