< sekcia Bratislavský kraj

Pre diaľničnú križovatku D2 vypísali tender na projektovú dokumentáciu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III. triedy cez zastavané územie mesta, ako aj popri areáli nemocnice na ulici Duklianskych hrdinov.

Malacky 30. septembra (TASR) – Príprava diaľničnej križovatky D2-Rohožník, ktorá má odkloniť nákladnú dopravu z obývanej časti Malaciek sa posúva do fázy projektovej dokumentácie. Verejné obstarávanie na vypracovanie materiálu pre územné a stavebné konanie vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "Potom, ako projekt križovatky prešiel dlhým a náročným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, je to druhý podstatný krok vpred,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.

V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III. triedy cez zastavané územie mesta, ako aj popri areáli nemocnice na ulici Duklianskych hrdinov. "Realizáciou križovatky dôjde k odklonu prevažne nákladnej dopravy na existujúcu trasu diaľnice D2 mimo zastavané územie okresného mesta Malacky, respektíve dôjde k optimalizácii trás nákladnej dopravy trasovanej v súčasnosti cez urbanizované obytné celky dotknutého sídla," vysvetľuje NDS v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Záujemcovia o spracovanie projektovej dokumentácie môžu predložiť ponuky do 17. októbra, predpokladaná hodnota zákazky je 670.000 eur bez DPH.

"V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) už riešime aj dodanie štúdie pre obchvat Malaciek od Veľkých Levár," doplnil k téme primátor Malaciek.