< sekcia Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji vzrástol podiel sčítaných na 88,9 percenta

Na snímke žena vypĺňa formulár počas celoštátneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré sa uskutočňuje od 15. februára do 31. marca 2021 na webovej stránke www.scitanie.sk. Bratislava, 17. februára 2021. Foto: TASR - Pavol Zachar

Mesto Bratislava eviduje 87,5 percenta sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 436.527 ľudí.

Bratislava 2. júna (TASR) - V Bratislavskom kraji vzrástol podiel sčítaných po štyroch týždňoch asistovaného sčítania na 88,9 percenta. Asistovane sa sčítalo 9528 obyvateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. Po fáza on-line sčítania evidoval kraj 87,6 percenta sčítaných.

Z celkového počtu 89 obcí v kraji, medzi ktoré sú zaradené aj mestské časti Bratislavy, má 65 z nich podiel sčítaných vyšší ako 90 percent. Ďalších 20 obcí má podiel sčítaných nad 85 percent, čo možno podľa štatistického úradu vyhodnotiť ako veľmi dobré východisko pre stanovenie počtu obyvateľov aj s použitím administratívnych zdrojov údajov.

Mesto Bratislava eviduje 87,5 percenta sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 436.527 ľudí. Spomedzi mestských častí má sčítaných 100 percent obyvateľov Čunovo. Ďalších päť mestských častí má sčítaných viac ako 90 percent obyvateľov. Sú to Jarovce (97,1 percenta), Vajnory (95,9 percenta), Rusovce (92,6 percenta), Devínska Nová Ves (90,3 percenta) a Záhorská Bystrica (90,2 percenta).

K hranici 90 percent sčítaných obyvateľov sa blížia mestské časti Rača, Devín, Lamač, Dúbravka, Petržalka a Vrakuňa. Nad 85 percent sú sčítané mestské časti Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Ružinov a Nové Mesto.

V Bratislavskom kraji je zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 212 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 296 mobilných asistentov. Napriek tomu asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji podľa Štatistického úradu SR pomalšie.

Asistované sčítanie sa definitívne skončí 13. júna, po tomto termíne už nebude žiadna možnosť sčítať sa. Štatistický úrad preto opätovne pripomína tým, ktorí sa ešte nesčítali, aby tak urobili. Asistované sčítanie má využiť každý obyvateľ SR, ktorý si nesplnil svoju povinnosť sčítať sa v čase on-line samosčítania. ŠÚ SR tiež pripomína, že sčítanie je pre obyvateľa povinné a v prípade nesplnenia povinnosti môže byť udelená pokuta do výšky 250 eur.