< sekcia Bratislavský kraj

Verejnosť môže opäť posielať podnety na zlepšenie života v Bratislave

Na archívnej snímke vlajky Európskej únie, Slovenskej republiky a v pozadí Bratislavský hrad 15. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Samospráva následne posúdi všetky doručené nápady a tie, ktoré splnia podmienky občianskeho rozpočtu a budú realizovateľné, zaradí do verejného prerokovania.

Bratislava 28. júla (TASR) - Bratislavčania môžu opäť posielať magistrátu svoje nápady na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v hlavnom meste. Samospráva totiž spúšťa "Burzu nápadov" k občianskemu rozpočtu 2020. Verejnosť môže posielať svoje podnety do 31. augusta. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Mesto Bratislava aj tento rok vyčlenilo vo svojom rozpočte 50.000 eur na realizáciu projektov z občianskeho rozpočtu, ktorý Bratislavčanom umožňuje rozhodovať o využití časti financií mesta. Do konca augusta môžu posielať magistrátu svoje návrhy v piatich kategóriách – doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci.

"Nápady a podnety do Burzy nápadov k občianskemu rozpočtu 2020 môžu Bratislavčania posielať elektronicky na adresu burza.napadov@bratislava.sk alebo písomne do podateľne magistrátu - na pracovisku Služby občanom v budove magistrátu hlavného mesta," spresnil Bubla.

Samospráva následne posúdi všetky doručené nápady a tie, ktoré splnia podmienky občianskeho rozpočtu a budú realizovateľné, zaradí do verejného prerokovania. O konkrétnych projektoch rozhodne verejnosť pomocou formulára, ktorý bude na webe hlavného mesta. "Mesto posúdi nápady, ktoré je možné zrealizovať v rámci jeho kompetencií a vyčlenenej finančnej čiastky z mestského rozpočtu," podotkol Bubla.

Najviac projektov každoročne chodí v oblasti dopravy a životného prostredia. Minulý rok prišlo do burzy nápadov spolu 25 návrhov projektov. Medzi úspešnými napríklad riešenie problému ferálnych mačiek, realizácia novej pitnej fontány v parku na Svoradovej, výsadba nových stromov, vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zalievanie zelene, či vybudovanie bezbariérových priechodov pre chodcov a zjednodušenie pešieho pohybu.

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Od budúceho roka by mal občiansky rozpočet fungovať podľa nových pravidiel, ktoré samospráva plánuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.