< sekcia Ekonomika

Agentúra Fitch potvrdila najvyšší rating Nemecka

Ilustračno foto Foto: TASR/AP Photo

Verejný dlh na konci roka 2018 dosiahol 61 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je vyšší ako medián (44 %) dlhu krajín s ratingom AAA.

Frankfurt nad Mohanom 21. júla (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v piatok (19. 7.) potvrdila najväčšiu úverovú známku Nemecka.

Fitch potvrdila rating emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene na úrovni AAA. Výhľad ratingu je stabilný.

Medzi dôvody, pre ktoré má Nemecko najvyššiu známku úverovej dôveryhodnosti, patrí podľa agentúry diverzifikovaná ekonomika s vysokou priadnou hodnotou, silné inštitúcie a tradične bezproblémová obsluha verejného dlhu. Vysoký štrukturálny prebytok bežného účtu platobnej bilancie podporuje čistú externú pozíciu krajiny. Okrem toho pozícia Nemecka ako emitenta referenčných dlhopisov v eurozóne dáva Berlínu výraznú flexibilitu pri financovaní.

Verejný dlh na konci roka 2018 dosiahol 61 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je vyšší ako medián (44 %) dlhu krajín s ratingom AAA. Má však jasne klesajúcu tendenciu. Rozpočtová bilancia je v prebytku od roku 2014. Vlani predstavoval rozpočtový prebytok 1,7 % HDP.

Spomalenie expanzie nemeckej ekonomiky je dlhšie, než Fitch očakávala v januári 2019. Agentúra preto revidovala smerom nadol svoju prognózu jej rastu pre tento rok na 0,9 %. V roku 2020 aj v roku 2021 agentúra počíta so zvýšením HDP o 1,4 %, čo je v súlade so strednodobým rastovým potenciálom nemeckej ekonomiky, ako ho odhaduje Fitch.