< sekcia Ekonomika

Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A s negatívnym výhľadom

Ilustračno foto Foto: TASR/AP Photo

Podľa agentúry slovenská ekonomika dosiahne tento rok hospodársky rast až 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2022 5,9 % HDP.

Bratislava 1. mája (TASR) - Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A s negatívnym výhľadom, čím zachovala svoje hodnotenie krajiny z novembra minulého roka. Finančné prostriedky z plánu obnovy prispejú k rastu ekonomiky. Automobilový priemysel ostáva konkurencieschopný aj vďaka ekonomickej vládnej pomoci. V piatok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.

Fitch označila za najväčšiu hybnú silu slovenskej ekonomiky práve dobré výsledky v oblasti konkurencieschopného ekonomického rastu založeného na exporte, stabilný prílev priamych zahraničných investícií a členstvo v EÚ a eurozóne. Negatívny výhľad odráža pretrvávajúcu neistotu okolo zotavenia krajiny po pandémii a jej dosah na fiškálne financie.

Popri novom sedemročnom rozpočte EÚ si Slovensko pravdepodobne aj vďaka čerpaniu prostriedkov z nástroja Next Generation (NG) EÚ udrží stabilnú pozíciu na finančnom trhu. Celkový balík grantov a pôžičiek NGEU v rokoch 2021 – 2026 predstavuje pre krajinu 6,3 miliardy eur, pričom väčšina prostriedkov je vyčlenená na verejné investície.

"Finančné prostriedky NGEU prispejú k rastu ekonomiky v roku 2021 o 0,7 percentuálneho bodu a v roku 2022 o jeden percentuálny bod. Najvýraznejší rast investícií sa prejaví po roku 2023," očakáva Fitch.

Podľa agentúry slovenská ekonomika dosiahne tento rok hospodársky rast až 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2022 5,9 % HDP, čo bude najvyššie tempo rastu v regióne strednej a východnej Európy. Verejné financie budú zaťažené značným fiškálnym impulzom a tlakom na výdavky. Očakáva sa zhoršenie salda verejných financií v roku 2021 o 0,9 percentuálneho bodu, na 7,1 % HDP.

Priemysel ako celok sa počas roka pomerne rýchlo prispôsobil obmedzeniam súvisiacim s pandémiou. Aj napriek tomu, že sa v automobilovom priemysle v roku 2020 dôsledkom pandémie medziročne znížila produkcia vozidiel o 17 %, v súčasnosti ostáva naďalej nákladovo konkurencieschopný vzhľadom na priaznivú infraštruktúru a ekonomickú podporu zo strany vlády SR. Agentúra zdôraznila, že bankový sektor na Slovensku je dobre kapitalizovaný so silnou kvalitou aktív, čím vzniká priaznivé prostredie pre financovanie.