Quantcast
< sekcia Ekonomika

Agrorezort pracuje na koncepcii, ktorá ochráni pôdu pred suchom

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Foto: TASR - Dano Veselský

Ministerstvo tiež pracuje na cestovnej mape obehového biohospodárstva, ktorej súčasťou je zlepšenie manažmentu pôdy a dažďových vôd v krajine, zabezpečenie dlhodobej produkčnej kapacity pôd.

Bratislava 26. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa venuje agende ochrany pôdy, navrhuje riešenia na boj proti suchu a zlepšenie zadržiavania vody v krajine. Túto agendu zastrešuje štátny tajomník rezortu Martin Kováč. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV s tým, že za ostatný rok agrorezort podnikol v boji proti suchu niekoľko krokov.

Rezort priblížil, že vlani v októbri minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) spolu s ďalšími 13 ministrami členských štátov EÚ požiadal troch eurokomisárov o vytvorenie spoločného legislatívneho rámca na ochranu pôdy v Únii.

Na jeseň 2021 zasa MPRV vypracovalo koncept Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny. Koncepcia ráta so zapojením vlastníkov a užívateľov pôdy do obnovy a udržiavania ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Finančne tieto aktivity pokryje Klimatický fond pre pôdu, ktorý je už v legislatívnom procese a v auguste bude v medzirezortnom pripomienkovaní.

Agrorezort zároveň pripravuje materiál na rokovanie vlády, v ktorom predstaví súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a zabezpečenie závlahovej vody v poľnohospodárstve. Materiál by mal byť predložený na rokovanie vlády v septembri.

V rámci prípravy strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 bol tiež zadefinovaný mechanizmus na uplatňovanie nových krajinných prvkov v krajine. Strategický plán zavedie do praxe aj ekoschémy, ktoré prispejú k zlepšeniu štruktúry pôdy a krajiny, čím sa prispeje k zvýšeniu obsahu organického materiálu v pôde, a tým aj k zvýšeniu vodozádržnej kapacity pôdy. Rezort tiež skonštatoval, že naštartoval komunikáciu s domácimi výrobcami organických hnojív, ktorej cieľom je zvýšenie produkcie a uplatnenia týchto hnojív v poľnohospodárstve.

MPRV súčasne pripravilo novú výzvu na podporu realizácie spoločných zariadení a opatrení v katastroch obcí, ktoré majú zrealizované projekty pozemkových úprav. V júni sa zároveň predstavitelia MPRV zúčastnili aj na veľtrhu pre odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia AQUA Trenčín 2022, kde prezentovali prístup v oblasti adaptácie na zmenu klímy a príležitosti na zapojenie projektantov a inžiniering v pôdohospodárstve.

Rezort zároveň skonštatoval, že v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) hľadajú nový prístup k doteraz nevyužívaným plochám v správe SPF, ktorý umožní využiť tieto plochy na plnenie ekosystémových služieb a rozvíjať starostlivosť o krajinu.

Ministerstvo tiež pracuje na cestovnej mape obehového biohospodárstva, ktorej súčasťou je zlepšenie manažmentu pôdy a dažďových vôd v krajine, zabezpečenie dlhodobej produkčnej kapacity pôd. Agrorezort dodal, že sa koncepčne venuje aj klimatickej akcii na pôde. MPRV pripravuje uvoľnenie dostupných finančných zdrojov na opatrenia, ktoré podporia zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny, zlepšia kvalitu pôdy a zvýšia obsah organického materiálu v pôde.