< sekcia Ekonomika

Ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, je nárok na odškodné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Obchodná inšpekcia zdôraznila, že letecký dopravca je v prípade meškania alebo zrušenia letu povinný venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou a osobám, ktoré ich sprevádzajú.

Bratislava 12. júla (TASR) - Cestujúcemu v leteckej preprave vzniká nárok na odškodnenie, ak bol o zrušení letu informovaný menej ako 14 dní pred plánovaným odletom a príčinou zrušenia letu nie sú mimoriadne okolnosti. TASR o tom informovala Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

"Ak let mešká alebo bol zrušený, letisko alebo letecký dopravca musí cestujúcemu poskytnúť informácie o tom, ako dlho potrvá meškanie, kedy cestujúci odletí do svojej destinácie, a zároveň poskytnúť cestujúcemu informácie o jeho právach," konštatuje SOI s tým, že ak let mešká viac ako päť hodín alebo ak bol zrušený, cestujúci je oprávnený požadovať vrátenie ceny letenky.

Ak letecká spoločnosť informovala cestujúceho viac ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu o tom, že let je zrušený, môže mu ponúknuť vrátenie ceny letenky alebo zmenu rezervácie na iný let.

V prípade prípojného letu má cestujúci právo požiadať o vrátenie ceny letenky za neuskutočnenú časť cesty a o bezplatné zabezpečenie spiatočného letu do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti. Ďalej má právo počkať na náhradný let, ktorý ho dopraví na konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo v neskoršom dátume podľa želania cestujúceho za predpokladu existencie voľných miest. "V prípade, keď sa let má uskutočniť z iného letiska, ako má cestujúci uvedené na letenke, letecký dopravca je povinný zabezpečiť bezplatnú prepravu cestujúceho z pôvodného letiska na toto letisko," pripomenula.

Obchodná inšpekcia zdôraznila, že letecký dopravca je v prípade meškania alebo zrušenia letu povinný venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou a osobám, ktoré ich sprevádzajú, ako aj potrebám nesprevádzaných detí. Ak cestujúci čaká na let do 1500 kilometrov viac ako dve hodiny, má právo na poskytnutie občerstvenia, zabezpečenie komunikácie (dva bezplatné telefonické hovory, e-maily alebo faxy) a na zabezpečenie ubytovania v hoteli, ak si meškanie lietadla vynútilo pobyt cestujúceho na jednu alebo viac nocí.

V prípadoch, keď letecký dopravca neposkytol alebo odmietol poskytnúť cestujúcemu starostlivosť a cestujúci si na vlastné náklady a v primeranej miere zabezpečil občerstvenie, ubytovanie alebo transfer, SOI odporúča cestujúcim uschovať doklady o kúpe občerstvenia, cestovný lístok, účet z hotela a podobne a následne požiadať o refundáciu uvedených nákladov u leteckého prepravcu. Je tiež potrebné, aby si cestujúci vyžiadal na letisku doklad o neposkytnutí starostlivosti.

Ak dopravca cestujúcemu poskytol starostlivosť a prepravu na cieľové miesto, pričom cestujúci starostlivosť, prípadne prepravu odmietol a zabezpečil si občerstvenie alebo náhradný let na vlastné náklady, teda bez súhlasu leteckého dopravcu, takto vzniknuté náklady letecký dopravca neprepláca, uzatvára obchodná inšpekcia.