< sekcia Ekonomika

Ak si poistenec invaliditu spôsobí sám, výška dôchodku sa môže znížiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Zdravotný stav žiadateľa posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky SP za osobnej účasti poistenca.

Bratislava 21. februára (TASR) - Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré nasleduje po podaní každej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, je individuálnou a citlivou záležitosťou. Sociálna poisťovňa (SP) preto opätovne pripomína, že sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Ak v nej zdravotné postihnutie, ktoré spôsobilo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca, nie je uvedené, vychádza sa z najviac porovnateľného zdravotného postihnutia.

Zdravotný stav žiadateľa posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky SP za osobnej účasti poistenca. Nedávna legislatívna úprava umožňuje v niektorých vážnych prípadoch posúdiť zdravotný stav aj v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, uviedla Sociálna poisťovňa.

Odporúča, aby sa poistenec, ktorý sa po splnení ostatných podmienok zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom. Ten mu po konzultácii s posudkovým lekárom poisťovne na základe zdravotného stavu poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Dôležité je tiež vedieť, že ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, prípadný invalidný dôchodok sa v oboch prípadoch skráti na polovicu.

V decembri 2019 SP vyplácala 234.346 invalidných dôchodkov v priemernej výške 275,54 eura. Z toho bolo 143.793 dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % (v priemernej mesačnej výške 209,85 eura) a 90.553 dôchodkov s poklesom nad 70 % (priemerná mesačná výška 379,95 eura).