Quantcast
< sekcia Ekonomika

Akčný plán reaguje na čoraz väčšiu prítomnosť detí v online priestore

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Predkladaný materiál obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti.

Bratislava 8. júna (TASR) - Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 až 2023 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda, reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorej deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

"Z dostupných výskumov takisto vieme, že okrem rizika spôsobeného samotným objemom času stráveného v digitálnom priestore je čoraz väčším rizikom aj obsah a konanie s týmto priestorom spojené. Ide napríklad o nebezpečné konanie typu kyberšikanovanie či grooming, ale aj šírenie nevhodného obsahu, online materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí či fake news," uviedol rezort práce v predkladacej správe v vládnemu materiálu.

Predkladaný materiál obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti. Okrem toho obsahuje horizontálne úlohy súvisiace s koordináciou relevantných subjektov v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore.

Okrem ústredných orgánov štátnej správy, ktorých činnosť je zameraná na túto oblasť, budú do implementácie akčného plánu zapojené aj mimovládne organizácie a vedecko-výskumné inštitúcie. Koordinačným útvarom pre oblasť ochrany detí v digitálnom priestore je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 až 2023 sa zameriava na niektoré kľúčové témy. Jednou z nich je ochrana súkromia a údajov detí. Zvyšovanie povedomia v tejto oblasti pre cieľovú skupinu detí bude vykonávané v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Medzi významné aktivity patrí podpora projektov zameraných na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia, aktualizácia vzdelávacích dokumentov o témy súvisiace s ochranou detí v digitálnom priestore či napríklad príprava multidisciplinárnych osvetových materiálov o bezpečnom správaní v online priestore.