Quantcast
< sekcia Ekonomika

Alpine Oil and Gas sa pripravuje na prieskumné vrty

Na snímke zástupcovia americkej spoločnosti Alpine Oil and Gas zľava generálny riaditeľ Michael P. Lewis a inžinier L. Ron Crow počas tlačovej konferencie k začatiu prác na prieskumných vrtoch v katastrálnych územiach obcí Krivá Oľka, Smilno a Ruská Poruba v Prešove 12. januára 2016 Foto: TASR/Milan Kapusta

Prieskum na prítomnosť ropy a zemného plynu v regióne severovýchodného Slovenska realizuje už od roku 2006, pričom doteraz doň investovala asi 18 mil. eur.

Prešov 14. januára (OTS) - Ťažobná spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. (AOG) plánuje investovať v tomto roku približne 4,5 mil. eur do prieskumných vrtov, ktoré bude realizovať na severovýchode Slovenska. Cieľom vrtov v katastrálnom území obcí Krivá Oľka, Smilno a Ruská Poruba je overiť prítomnosť a obchodný potenciál prirodzene sa vyskytujúcich ložísk ropy alebo zemného plynu. Pôjde o tri vrty do hĺbky 1200 až 1500 metrov, v každom prieskumnom území bude jeden.

Prvý vrt by sa mal začať hĺbiť už v priebehu nasledujúcich týždňov, ďalšie budú naň nadväzovať, keďže ich bude vykonávať rovnaká vrtná súprava,“ informoval o tom novinárov Michael P. Lewis, prezident spoločnosti AOG.

Prieskum AOG realizuje spoločne s partnermi, rumunskou štátnou spoločnosťou Romgaz a britskou spoločnosťou JKX. Od roku 2014 vlastní AOG spoločnosť Discovery Polska s americkými vlastníkmi.

Ako ďalej dodal Lewis, AOG s partnermi realizuje prieskum prítomnosti ropy a zemného plynu v regióne severovýchodného Slovenska už od roku 2006, pričom doteraz doň investovala asi 18 mil. eur. Práve na základe získaných výsledkov pripravili finálnu fázu – prieskumné vrty, ktoré majú overiť prítomnosť ložísk ropy alebo zemného plynu.

Prieskumné vrty realizujú bezpečne, s ohľadom na životné prostredie
Prieskum a ťažba ropy a zemného plynu sú na Slovensku prísne regulované domácimi nariadeniami a nariadeniami EÚ. Okrem toho sú všetky činnosti kontrolované Banským úradom a Ministerstvom životného prostredia SR.

Naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti v realizácii prieskumných a ťažobných činností v najvyššej kvalite v mnohých krajinách po celom svete, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Kolumbii a Austrálii,“ podotkol na tlačovej konferencii L. Ron Crow, výkonný riaditeľ a hlavný inžinier AOG.

Prieskumné práce vykonáva AOG na území Slovenska od roku 2006. Počas nich vykonávala geofyzikálny prieskum – seizmické meranie, gravimetické meranie a magnetotelurické meranie – na získanie informácii o horninách, ktoré sú zemským povrchom, bez nutnosti vŕtania. Na finálne dokončenie prieskumu a na overenie geologického modelu je nutné realizovať vrty.

Na snímke projektový manažér a geológ americkej spoločnosti Alpine Oil and Gas Maciej Karabin počas tlačovej konferencie k začatiu prác na prieskumných vrtoch v katastrálnych územiach obcí Krivá Oľka, Smilno a Ruská Poruba v Prešove 12. januára 2016
Foto: TASR/Milan Kapusta
Maciej Karabin, MSc., projektový manažér a geológ AOG, podotkol, že každý rok sa na Slovensku a tiež v Poľsku touto technológiou vŕtajú desiatky hlbokých vrtov nielen na ropu, zemný plyn, ale aj na termálne alebo geotermálne vody. „Ide o veľmi bezpečnú technológiu. Vždy dbáme o to, aby sme maximálne ochránili podzemné vody, ich kontaminácia nehrozí,“ dodal.

Slovenské Karpaty môžu ukrývať ložiská ropy a zemného plynu
Spoločnosť AOG (pred rokom 2014 známa ako Aurelian) získala licencie na prieskumné územie na Slovensku už v roku 2006. Jej geológovia pracovali v Poľskej republike v oblastiach medzi poľským Grzybówom a slovenskou hranicou pri Bardejove. „Našli geologické rysy, ktoré nasvedčovali, že slovenské Karpaty môžu ukrývať ložiská,“ vysvetlil Stanislav Benada, riaditeľ AOG.

V období rokov 2008 až 2011 realizovala AOG rozsiahle seizmické meranie na území dlhom asi 700 kilometrov. „V roku 2012 bolo realizované gravimetrické letecké meranie už v štyroch oblastiach, kde sa javili najlepšie štruktúry. Po celú dobu naši geológovia mapovali originálne horniny, merali sklony vrstiev a odoberali vzorky hornín, kde zisťovali prítomnosť ropy a tiež mikrofosílii,“ vysvetlil Maciej Karabin.

História ťažby ropy na Slovensku siaha do roku 1913, kedy ju prvýkrát našli v Gbeloch v okrese Skalica. Ropu objavili aj v oblastiach severovýchodného Slovenska, kde plánuje AOG vrty už od začiatku 20.
Na snímke manažér pre Slovensko americkej spoločnosti Alpine Oil and Gas Stanislav Benada počas tlačovej konferencie k začatiu prác na prieskumných vrtoch v katastránych územiach obcí Krivá Oľka, Smilno a Ruská Poruba v Prešove 12. januára 2016
Foto: TASR/Milan Kapusta
storočia. „Na mnohých miestach tu ropa a plyn prirodzene vytekali z hĺbky v puklinách a ľudia ich poznali a využívali. Napríklad v Krivej Oľke sú v archívoch popísané výrony ropy na brehoch potoka, dokonca bol označený dom, dnes je tam garáž, pod ktorým je stará studňa, odkiaľ sa čerpala ropa. Taktiež pri Smilne sa ťažila ropa, v malom množstve, ale boli tam vyhĺbené dva kilometrové vrty. V Mikovej v okrese Stropkov sa ťažilo ložisko ropy so 16 vrtmi skoro 50 rokov,“ dodal S. Benada.

V prípade, že budú vrty úspešné, osoh bude mať obec i Slovensko

Geologický prieskum a vyhľadávanie ložiskových pastí je drahá a riziková záležitosť. AOG s partnermi – rumunským Romgaz a britskou spoločnosťou JKX – doteraz investovali do prieskumov na Slovensku asi 18 mil. eur.

V prípade, že by bol prieskum úspešný, Slovensko by získalo nový a relatívne ekologický zdroj energie. Zvlášť zemný plyn vedie k dramatickému znižovaniu emisií oxidu uhličitého pri spaľovaní namiesto uhlia. Ložiská ropy zasa môžu výrazne zvýšiť ekologickú bezpečnosť Slovenska, pretože surovina bude ťažená na jeho území,“ podotkol Michael P. Lewis, prezident AOG.

Jednotlivé obce podľa neho dostávajú už vo fáze prieskumu poplatky vo výške niekoľko tisíc eur, ktoré idú priamo do rozpočtu samospráv, kde je prieskumné územie. Okrem vlastníkov pozemkov, ktorým ťažiari platia nájomné poplatky, sú najmä obce príjemcami značných poplatkov z dobývacieho priestoru. V prípade, že by sa na prieskumných územiach začalo ťažiť, dostanú obce časť výnosov z predaja ropy a zemného plynu.

Už aj v súčasnosti, pri príprave jednotlivých lokalít, zamestnáva AOG niektorých slovenských dodávateľov a i v budúcnosti by mohli jej činnosti priniesť niekoľko desiatok pracovných miest. „Dnes riadia práce špecialisti z Poľska, Česka alebo USA, avšak v budúcnosti máme záujem spolupracovať so slovenskými odborníkmi. Slovensko má dostatok schopných ľudí a má aj univerzitu v Košiciach, ktorá vzdeláva špecialistov, ktorých vieme ponúknuť spoluprácu,“ dodal Michael P. Lewis.