< sekcia Ekonomika

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv autorizoval predaj IQOS

IQOS 3 Foto: Philip Morris Slovakia

Táto autorizácia umožňuje predaj a marketing výrobku.

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) autorizoval predaj nahrievaného tabakového výrobku IQOS v USA s označením tabakový výrobok s modifikovaným rizikom.

Jedná sa len o druhý výrobok v histórii, ktorý od FDA obdržal tento typ autorizácie a vôbec úplne prvý tabakový výrobok v kategórii tzv. modifikácie expozície (miera vystavenia organizmu škodlivým látkam).

Táto autorizácia umožňuje, za účelom podpory verejného zdravia, predaj a marketing výrobku so sprievodným tvrdením týkajúcim sa zníženia alebo absencie škodlivých látok, ktorým je používateľ potenciálne vystavený (zníženie expozície).

"FDA sa prostredníctvom schvaľovacieho procesu pre tabakové výrobky s modifikovaným rizikom snaží zabezpečiť, aby informácie o znížení rizika v súvislosti s tabakovými výrobkami, smerujúce k spotrebiteľom, boli podložené vedeckými dôkazmi a zároveň zrozumiteľné," vyhlásil Mitch Zeller, riaditeľ Centra pre tabakové výrobky FDA.

"Údaje a informácie, ktoré predložila spoločnosť Philip Morris International ukazujú, že predaj týchto výrobkov s autorizovanými informáciami môže pomôcť dospelým fajčiarom úplne prestať fajčiť a tým znížiť vystavenie organizmu škodlivým látkam," dodal Zeller.

„Rozhodnutie FDA predstavuje dôležitý míľnik v oblasti verejného zdravia. Ukazuje sa, že výrobok IQOS sa zásadne líši od cigariet a je lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by aj naďalej pokračovali vo fajčení cigariet“ vyhlásil André Calantzopoulos, generálny riaditeľ Philip Morris International.

FDA bude podrobne sledovať, akým spôsobom je výrobok užívaný v populácii a či nedochádza k zvýšenému používaniu u mladistvých.