< sekcia Ekonomika

Analytici: Nezamestnanosť podľa očakávaní v septembri mierne vzrástla

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Výraznejší nárast nezamestnanosti v septembri zaznamenal podľa Koršňáka ekonomicky chudobnejší východ krajiny (o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,94 %).

Bratislava 18. októbra (TASR) – Nezamestnanosť podľa očakávaní v septembri mierne vzrástla. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k septembrovej nezamestnanosti, o ktorej informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

"V septembri sa v číslach nezamestnanosti už tradične miešajú dva sezónne efekty, a to na jednej strane sa trh práce zobúdza po 'letnom dovolenkovom spánku', čo zvyčajne (najmä v ekonomicky dobrých časoch) pomáha znižovať nezamestnanosť, na druhej strane sa do evidencie úradov práce hlásia absolventi stredných škôl, ktorí už nepokračujú v ďalšom štúdiu," priblížil. Tohtoročný september tak len potvrdil podľa neho cyklické slabnutie ekonomického rastu, ktoré sa pozvoľna začína odzrkadľovať aj na trhu práce.

Výraznejší nárast nezamestnanosti v septembri zaznamenal podľa Koršňáka ekonomicky chudobnejší východ krajiny (o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,94 %), nezamestnanosť však mierne rástla aj na západe (o 0,05 p. b. na 3,62 %). Dôvodom je pravdepodobne nasýtenie trhu práce vo viacerých okresoch na západe krajiny a z tohto vyplývajúca prirodzená fluktuácia nezamestnanosti pri úrovniach blízkych jej limitom (prirodzenej nezamestnanosti).

"Návrat k výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti neočakávame ani v nasledujúcich mesiacoch. Dôvody zastavenia poklesu nezamestnanosti by sa mali pozvoľna čoraz viac presúvať od štrukturálnych problémov na trhu práce k spomaľovaniu ekonomického rastu, na ktorý zamestnávatelia pri plánoch na prepúšťanie/nábor pracovnej sily predsa len reagujú s miernym oneskorením. Spomaľujúca ekonomika by mala generovať čoraz menej pracovných miest a postupne tak schladzovať aj domáci trh práce. Výraznejší nárast nezamestnanosti však stále neočakávame, aj vzhľadom na to, že aktuálny ekonomický rast je oveľa náročnejší na novú pracovnú silu v porovnaní s obdobím spred dekády. Nové pracovné miesta by mali aj v nasledujúcich mesiacoch pribúdať najmä na západe krajiny, kde je už zásoba vhodnej pracovnej sily vyčerpaná, čo bráni i ďalšiemu poklesu nezamestnanosti v tomto regióne," dodal Krošňák.

"Zvýšil sa prílev nezamestnaných z priemyselnej výroby, čo však bolo kompenzované lepším vývojom v iných odvetviach. V niektorých regiónoch západného Slovenska dochádza k miernemu nárastu nezamestnanosti," doplnili analytici menového úseku Národnej banky Slovenska.

Generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti v SR v septembri 2019 dosiahla úroveň 5,04 %. Medzimesačne sa zvýšila o 0,07 p. b., medziročne poklesla o 0,34 p. b.